Матеріали ХІХ Міжнародної міждисциплінарної науково-­практичної конференції – «Простір арттерапії: місце особистості в часи суспільних трансформацій» – м. Київ, 17–18 червня 2022 р.

Простір арттерапії: місце особистості в часи суспільних трансформацій: матеріали ХІХ Міжнародної міждисциплінарної науковопрактичної конференції (м. Київ, 17–18 червня 2022 р.) / [за наук. ред. О.Л. Вознесенської, О.М. Скнар]. Київ, 2022. – 203 с.

У збірнику представлено тези доповідей та концепції майстер-класів ХІХ Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції «Простір арттерапії: місце особистості в часи суспільних трансформацій» (м. Київ, 17 – 18 червня 2022 р.). Перша частина присвячена осмисленню досвіду застосування засобів арттерапії у воєнний час. Друга – відображає сучасний стан теорії та практики арттерапевтичної допомоги особистості у вирішенні життєвих проблем, пошуку внутрішніх ресурсів особистісного зростання, і була підготовлена у лютому 2022 р., до початку повномасштабного військового вторгнення росії в Україну.

Для арттерапевтів, психологів, педагогів, психіатрів, мистецтвознавців, для всіх, хто цікавиться вітчизняним та світовим досвідом арттерапії.