Тематика наукових досліджень

Тема наукової роботи (далі НР) «Науково-методичні підходи до конструювання комунікативних технологій врегулювання соціальних конфліктів» (2017-2019 рр.).

Керівник НР: І. В. Петренко – кандидат психологічних наук.

Мета і призначення НР: Розроблення науково-методичних підходів конструювання комунікативних технологій врегулювання соціальних конфліктів.

Завдання НР:

 • провести аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду щодо теоретичних напрацювань у галузі психології соціальних конфліктів;
 • виявити причини і передумови соціальних конфліктів та дослідити специфіку їхнього прояву на прикладі конфліктного протистояння в Україні, визначити ресурси для комунікативно-технологічного врегулювання соціальних конфліктів;
 • визначити особливості впливу комунікативних технологій на появу нових суб’єктів (віртуальні соціальні спільноти, віртуальні коаліції) та зміну ролі й ваги традиційних та умовно традиційних суб’єктів соціальної взаємодії (учасників соціального конфлікту);
 • розробити науково-методичні підходи до конструювання у різних сегментах соціальної реальності комунікативних технологій врегулювання соціальних конфліктів;
 • узагальнити отримані результати і підготувати рукописи колективної монографії, посібника, методичних рекомендацій.

Розроблено науково-методичні основи конструювання комунікативних технологій врегулювання соціальних конфліктів й визначено ресурси, що забезпечують ефективність врегулювання соціальних конфліктів, описано ефекти комунікації, які виникають внаслідок застосовування розроблених технологій, розроблено плани послідовних операцій ефективних комунікацій, що визначають особливості використання інформації при врегулюванні соціального конфлікту. Поглиблено уявлення про особливості комунікаційних мереж як системи соціальних і технічних комунікаційних каналів, побудованих відповідно до цілей та умов спілкування (врегулювання конфлікту). Розширено уявлення про комунікативні інтенції як суб’єктивні мотиви, що спонукають особистість чи спільноту вступати в процес конфліктної комунікації та визначено технології нівелювання цих інтенцій.

Кількісні та якісні характеристики наукової продукції, підготовленої за означеною НР: рукописи колективної монографії «Комунікативні технології інформаційного суспільства» (7 д.а.), колективного посібника «Соціальний конфлікт: інноваційні  комунікативні технології врегулювання» (7,0 д.а.), методичних рекомендацій «Менеджмент соціальних конфліктів» (3,0 д.а.).

Тема наукової роботи (далі НР) «Cоціально-психологічне забезпечення підтримки педагогічною спільнотою та громадськістю реформ у сфері загальної середньої освіти» (2019-2021 рр.).

Керівник НР: Г. М. Бевз, доктор психологічних наук, професор.

Мета і призначення НР: розроблення комплексу соціально-психологічних технологій для забезпечення ефективної підтримки педагогічною спільнотою та громадськістю реформ у сфері загальної середньої освіти.

Завдання НР:

 • провести аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду теоретичних напрацювань щодо динаміки змін громадської думки в процесі трансформації суспільства та соціально-психологічних технологій впливу на неї;
 • з’ясувати зміст та особливості психологічної готовності громадськості і педагогічної спільноти до впровадження реформ в освітній галузі та визначити умови подолання супротиву реформам;
 • здійснити апробацію наявних технологій соціально-психологічного забезпечення підтримки реформ та обґрунтувати критерії їхньої ефективності;
 • запропонувати комплекс соціально-психологічних технологій для забезпечення ефективної підтримки реформ у сфері загальної середньої освіти;
 • узагальнити отримані результати і підготувати рукописи колективного посібника, методичних рекомендацій для закладів загальної середньої освіти, закладів вищої освіти педагогічного профілю, закладів системи післядипломної педагогічної освіти та громадських об’єднань.

За результатами виконання наукової роботи буде розроблено комплекс соціально-психологічних технологій  забезпечення підтримки реформ у сфері загальної середньої освіти, обґрунтовано критерії їхньої ефективності; поглиблено уявлення про супротив нововведенням та інноваціям з боку громадськості і педагогічної спільноти зокрема; виокремлено умови та конструктивні стратегії партнерської взаємодії учасників процесу реформування освіти.

Результати дослідження будуть відображені у посібнику, двох методичних рекомендаціях та наукових статтях.

Всеукраїнський експеримент «Формування позитивної громадської думки щодо освітніх інновацій» (2016-2020 рр.)

Виконавець: Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, лабораторія психології спілкування.

Підстави: накази МОН України:

 1. Наказ Міністерства освіти і науки України № 219 від 04.03.2016 р. «Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі на базі загальноосвітніх навчальних закладів Дніпропетровської, Житомирської, Запорізької, Київської, Львівської, Хмельницької, Херсонської, Чернігівської областей та міста Києва»
 2. Наказ Міністерства освіти і науки України № 1128 від 08.08.2017 р. «Про розширення бази проведення дослідно-експериментальної роботи за темою «Формування позитивної громадської думки щодо освітніх інновацій»»

Рівень експерименту – всеукраїнський.

Експериментальна база: 55 закладів загальної середньої освіти, 3 заклади вищої освіти, 2 інститути післядипломної педагогічної освіти.

Цільова група: педагоги, батьки, учні закладів загальної середньої освіти.

Мета експерименту – упровадження системи технологій роботи з громадською думкою, орієнтованої на формування позитивного ставлення педагогічних працівників, учнівської молоді, батьків та широкої громадськості до освітніх інновацій: переходу загальноосвітніх навчальних закладів на 12-річний термін навчання, профілізації старшої школи, розширення практики громадсько-державного управління освітою.

Етапи Всеукраїнського експерименту:

 1. Підготовчий етап (лютий 2016 р. – грудень 2016 р.)
 2. Концептуально-діагностичний етап (січень 2017 р. – червень 2017 р.)
 3. Формувальний етап (вересень 2017 р. – червень 2018 р.)
 4. Узагальнювальний етап (вересень 2018 р. – червень 2019 р.)
 5. Корегувальний етап (вересень 2019 р. – травень 2020 р.)

Види проведеної роботи на 1-4 етапах Всеукраїнського експерименту:

Оцінка та моніторинг громадської думки освітян щодо освітніх інновацій, залучених до експериментальної діяльності (на другому та четвертому етапах).

Форми активізації учасників (педагогічних колективів експериментальних шкіл) щодо прийняття та формування позитивного ставлення до освітніх інновацій: тренінги, презентації, майстер-класи, круглі столи, дискусії. Тематика: «Підвищення інноваційної готовності», «Метод знаходження консенсусу в освітньому середовищі», «Діалогова компетентність у консолідації громадської думки в освітньому просторі», «Рефлексивний тренінг партнерської взаємодії», «Дослідження шляхом участі».

На 5-му (коригувальному) етапі дослідно-експериментальної роботи здійснюються такі види робіт:

 • всеукраїнський конкурс-квест «Реформа – шлях до школи моєї мрії», метою якого є привернення уваги громадськості до освітніх інновацій шляхом запровадження соціально-психологічної технології забезпечення ефективної підтримки вчителями, учнями та їхніми батьками реформи у сфері загальної середньої освіти (https://www.facebook.com/dreamschoolquest/?modal=admin_todo_tour);
 • проведення круглих столів та семінарів з метою обговорення отриманих результатів дослідно-експериментальної роботи;
 • проведення циклу регіональних масових заходів з метою популяризації результатів експерименту для сприяння впровадження технологій роботи з громадською думкою у закладах загальної середньої освіти;
 • підготовка матеріалів щодо результатів експериментальної діяльності для їх висвітлення у ЗМІ.