Про лабораторію

Рік заснування лабораторії – 2000.

Створена як лабораторія психології політичного вибору, що у 2006 році трансформувалася у лабораторію фундаментальних і прикладних проблем спілкування, а у 2013 році – лабораторію психології спілкування.

Діяльність лабораторії направлена на вивчення психології спілкування людей у різних сферах активностей, як основи просоціальності та мирної людської взаємодії.