Видання

Видання

 

Іванченко С. М. Організація заходів з громадської підтримки освітніх інновацій: методичні рекомендації. / С. М. Іванченко; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. Видання друге, розширене, доповнене. – К.  : 2018. – 48 с.

Режим доступу: —-

Хоріна О. І. Рефлексивні основи соціально-психологічного супроводу модернізаційних процесів в освіті : методичні рекомендації / О. І. Хоріна ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2018. – 48 c.

 

Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/711898

 

Модернізаційні процеси в освіті та суспільстві: психотехнології супроводу : [монографія] за ред. П.Д.Фролова – Кіровоград, 2013 – 312 с.

Режим доступу:

http://sptechnology.ucoz.ua/load/spisok_publikacij_laboratoriji/frolov_p_d_modernizacijni_procesi_v_osviti_ta_suspilstvi_psikhotekhnologiji_suprovodu/2-1-0-9

Кравчук С.Л. Експериментальна психологія: теорія і практика психологічного експерименту: підручник / С.Л. Кравчук. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – 287 с. (Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів, Гриф надано Міністерством освіти і науки України).
Петренко І. В. Особливості регулятивної сфери у школярів з різними навчальними досягненнями: посібник / І. В. Петренко ; Національна академія педагогічних наук України. Інститут соціальної та політичної психології. – К. : Міленіум, 2016. – 160 с.

Режим доступу: http://labpsycom.usite.pro/load;

http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/705335