Підвищення кваліфікації

Документи Інституту соціальної та політичної психології НАПН України (сертифікати/свідоцтва) як суб’єкта підвищення кваліфікації повністю відповідають вимогам пункту 13 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України №800 від 21.08.2019 р., і набув чинності 03 вересня 2019 року.

Документи про підвищення кваліфікації (сертифікати/свідоцтва) містять:

  • повне найменування Інституту соціальної та політичної психології НАПН України як суб’єкта підвищення кваліфікації, який надає освітні послуги з підвищення кваліфікації педагогічним та/або науково-педагогічним працівникам;

  • тему (напрям, найменування) підвищення кваліфікації;

  • обсяг (тривалість) підвищення кваліфікації у годинах та/або кредитах ЄКТС;

  • прізвище, ім’я та по батькові особи, яка підвищила кваліфікацію;

  • опис досягнутих результатів навчання;

  • дату видачі документа;

  • обліковий запис документа;

  • посаду, прізвище, ініціали особи, яка підписала документ – директора Інституту Слюсаревського Миколи Миколайовича;

  • підпис директора Інституту Слюсаревського Миколи Миколайовича.

Право на здійснення Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України діяльності з підвищення професійної кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників підтверджено пунктом 9 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №800 від 21.08.2019 р., і забезпечено відповідним кодом за класифікацією видів економічної діяльності (85.59 «Інші види освіти, н.в.і.у. »), який включає діяльність курсів з підвищення професійної кваліфікації.

Підвищення кваліфікації за програмою: «Діагностика медіакультури здобувачів освіти в умовах пандемії: технологія репрезентативної рефлексії»

Підвищення кваліфікації за навчальною програмою: «Діагностика медіакультури здобувачів освіти в умовах пандемії: технологія репрезентативної рефлексії» (Наказ: № 11/1-осн. Від 1.10.2020 р.) за напрямами: розвиток професійних компетентностей; використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі з набуттям таких компетентностей, передбачених стандартами Читати далі …

Posted in Зміни, Кваліфікація | Leave a comment

“Теорія та практика соціально-психологічного забезпечення освітніх реформ”: спецкурс підвищення кваліфікації

Спецкурс передбачає підвищення рівня професійної компетентності слухачів у питаннях реформування цілісної системи та впровадження інноваційних змін в освіті засобом уточнення основ їх соціально-психологічного забезпечення. Спецкурс призначено для наступних категорій слухачів: працівники органів державної влади (апарат МОН, Державна служба якості), органів місцевого Читати далі …

Posted in Зміни, Кваліфікація, СуперАнонс | Leave a comment

Курси підвищення кваліфікації лабораторії психології політико-правових відносин

Лабораторія пропонує навчальні курси: «Психологія Влади та Впливу в управлінській діяльності» «Психологія Публічної та Переговорної діяльності» «Аналіз соціальних даних: методологія, дескриптивна статистика, алгоритми» «Дискурс аналіз соціальних течій» «Психологія Влади та Впливу в управлінській діяльності» Курс включає в себе серію психологічних Читати далі …

Posted in Зміни, Кваліфікація | Leave a comment