Осторова В. Д. «Проспективна ідентичність як чинник соціально-психологічної адаптації студентської молоді»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ – 2015 Осторова Вікторія Дмитрівна

Субашкевич І. Р. «Медіапсихологічні чинники формування ціннісно-смислової сфери студентської молоді»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ – 2017 Субашкевич Ірина Романівна

Каніболоцька М. С. «Соціально-психологічні особливості ставлення до здоров’я молоді з різним економічним статусом»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ – 2014 Каніболоцька Марія Сергіївна

Панченко В. О. «Життєстійкість як фактор професійної адаптації менеджерів комерційних організацій»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Чернігів – 2016 Панченко Вікторія Олександрівна

Ніздрань О. А. «Соціальний капітал як чинник підтримання психологічного здоров’я осіб з низьким економічним статусом»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ – 2017 Ніздрань Олександра Андріївна

Остапенко І. В. «Соціально-психологічні особливості формування рефлексивної компетентності топ-менеджерів»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ – 2014 Остапенко Ірина Віталіївна

Підлипна Л. В. «Соціально-психологічні умови інтеграції шкільного психолога в педагогічний колектив»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ – 2015 Підлипна Людмила Віталіївна

Ляльчук Г. Д. «Соціально-психологічні чинники деструкції родинних зв’язків у сім’ях трудових мігрантів»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ – 2015 Ляльчук Галина Дмитрівна

Капідінова С. Б. «Толерантність як Чинник розвитку культури міжетнічних відносин студентів»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ – 2015 Капідінова Сусанна Бекірівна

Гуменюк О. І. «Соціально-психологічні особливості трансформаціх способу життя учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ – 2016 Гуменюк Ольга Ігорівна

Товстокора Ю. В. «Особливості впливу комунікативних властивостей особистості на внутрішньогрупові стосунки студентської молоді»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ – 2017 Товстокора Юлія Віталіївна

Підгірна І. С. «Становлення індивідуальних стилів медіакомунікації молоді в соціальних мережах»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ – 2016 Підгірна Ірина Сергіївна

Голентовська О. С. «Цінністно-рольова регуляція особистісної успішності у командній діяльності»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ – 2017 Голентовська Ольга Святославівна

Смотрицкий А. В. «Досугово-танцевальные практики как средство социально-психологической адаптации мигрантов»

Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук Киев – 2017 Смотрицкий Андрей Валериевич

Овчар О. В. «Соціально-психологічні особливості стилю споживання матеріальних благ особами з низьким економічним статусом»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ – 2016 Овчар Ольга Володимирівна

Молдован Н. О. «Соціально-психологічні чинники участі жінок у діяльності жіночих громадських об’єднань»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Львів – 2014 Молдован Наталія Олександрівна

Бондаренко Н. Б. «Психологічні особливості соціальної підтримки осіб з проблемами психічного здоров’я у групах самодопомоги»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ – 2017 Бондаренко Наталія Борисівна