Каніболоцька М. С. «Соціально-психологічні особливості ставлення до здоров’я молоді з різним економічним статусом»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ – 2014 Каніболоцька Марія Сергіївна

Ніздрань О. А. «Соціальний капітал як чинник підтримання психологічного здоров’я осіб з низьким економічним статусом»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ – 2017 Ніздрань Олександра Андріївна

Гуменюк О. І. «Соціально-психологічні особливості трансформаціх способу життя учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ – 2016 Гуменюк Ольга Ігорівна

Товстокора Ю. В. «Особливості впливу комунікативних властивостей особистості на внутрішньогрупові стосунки студентської молоді»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ – 2017 Товстокора Юлія Віталіївна

Смотрицкий А. В. «Досугово-танцевальные практики как средство социально-психологической адаптации мигрантов»

Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук Киев – 2017 Смотрицкий Андрей Валериевич

Овчар О. В. «Соціально-психологічні особливості стилю споживання матеріальних благ особами з низьким економічним статусом»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ – 2016 Овчар Ольга Володимирівна

Молдован Н. О. «Соціально-психологічні чинники участі жінок у діяльності жіночих громадських об’єднань»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Львів – 2014 Молдован Наталія Олександрівна

Бондаренко Н. Б. «Психологічні особливості соціальної підтримки осіб з проблемами психічного здоров’я у групах самодопомоги»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ – 2017 Бондаренко Наталія Борисівна