Вимоги до оформлення тез

Обсяг тез – до 3 сторінок. Шрифт – Times New Roman, кегель – 14 пт, міжрядковий інтервал – 1,5, всі поля -2 см. На початку вказується прізвище, ім’я, по батькові автора, посада та повна назва установи, у якій працює чи Читати далі …

Перелік учасників конкурсу заміщення посад

1. На заміщення посад лабораторії психології спілкування: наукового співробітника (1) – Гриценок Людмила Іванівна; старшого наукового співробітника (1) – Капустюк Олена Миколаївна; старшого наукового співробітника (1) – Кравчук Світлана Леонтіївна. 2. На заміщення посад лабораторії соціальної психології особистості: завідувача лабораторії Читати далі …