Анонс – VII круглий стіл «Історія в нас і ми в історії: психологія історичної пам’яті» – Спецпроєкт: «Цивілізаційна суб’єктність України – Соборність. Звитяжність. Вчинковість» – 19.10.2023

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України

Асоціація політичних психологів України

Лабораторія психології малих груп і міжгрупових відносин

Сьомий круглий стіл

«Історія в нас і ми в історії: психологія історичної пам’яті»

Спецпроєкт:

«Цивілізаційна суб’єктність України – Соборність. Звитяжність. Вчинковість»

присвячується світлій пам’яті Володимира Роменця і Віталія Татенка

(Офлайн-онлайн режим)

19 жовтня 2023 р.

Час проведення круглого столу:

11:00 – 15:00

15.30 – 17.00 – Творча майстерня “Україна — геополітична сила”

Місце проведення круглого столу та творчої майстерні:

ІСПП НАПН України, м. Київ, вул. Андріївська, 15, актова зала (3-й поверх)

Шановні колеги!

Запрошуємо до участі у роботі круглого столу.

Напрями роботи круглого столу:

• Культурно-цивілізаційні взаємовпливи України та світу в умовах

російсько-української війни.

• Патріотизм та ідеї соборності в сучасному українському суспільстві.

• Міжгрупова взаємодія в історичному і територіальному вимірах.

• Соціально-психологічні механізми суспільної консолідації.

• Суб’єктно-вчинковий підхід В. Роменця – В. Татенка в гуманітарних і соціальних дослідженнях цивілізаційної суб’єктності України.

• Складові соціальної та психологічної підтримки й реабілітації воїнів в умовах війни та у повоєнний час.

• Культурно-історичні основи звитяжності ЗСУ і громадянського суспільства України.

За результатами круглого столу буде підготовлено електронний збірник наукових праць. Пропонуємо учасникам разом із заявкою подати тези доповідей обсягом до 0,25 др. арк.

Вимоги до оформлення: формат сторінки А4, поля (всі) 2,0 см, шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5; з вирівнюванням праворуч прізвище та ініціали автора жирним шрифтом, з нового рядка курсивом – науковий ступінь, вчене звання, посада та назва

установи/освітнього закладу, електронна адреса автора; далі, по центру,

НАЗВА статті ВЕЛИКИМИ літерами ЖИРНИМ шрифтом. Після пропуску одного рядка, текст статті, після якого, ЛІТЕРАТУРА (список використаних джерел); посилання в тексті на літературу й інтернет-джерела наводяться у квадратних дужках).

Для участі в круглому столі (можлива участь в онлайн-режимі) просимо до 15 жовтня 2023 р. надіслати заявку (форма додається) та матеріали до друку у збірнику на електронну адресу: yar.oxana@gmail.com

Робочі мови: українська, англійська.

Посилання на участь в онлайн-форматі Zoom Meeting:

https://us02web.zoom.us/j/89599658064?pwd=STBIbXFIY0dHN21PT1NLenVBMVNuZz09

Meeting ID: 895 9965 8064

Passcode: 967162

Творча майстерня “Україна — геополітична сила”.

Ведучі:

Оксана Яремчук – доктор психологічних наук, доцент, провідний науковий співробітник ІСПП НАПН України,

Павло Горностай – доктор психологічних наук, професор, головний науковий співробітник ІСПП НАПН України

Ольга Плетка – кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник ІСПП НАПН України

Організаційний комітет круглого столу

Контактна інформація: e-mail: yar.oxana@gmail.com;

тел.: (095) 46 166 20 ; (068) 29 11 743

Завантажити: inflyst-19.10.2023
Завантажено разів: 49, розмір: 56.8 KB, дата: 06 Жов. 2023

Завантажити: Програма круглого столу - 19.10.23
Завантажено разів: 34, розмір: 67.7 KB, дата: 19 Жов. 2023