Анонс – VII Всеукраїнська науково-практична конференція «Інтеграційні можливості сучасної психології та шляхи її розвитку» – 27-28 жовтня 2023 р.

VІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ІНТЕГРАЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ТА ШЛЯХИ ЇЇ РОЗВИТКУ»

27 – 28 жовтня 2023 р., м. Запоріжжя, Україна

Запорізький національний університет, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України,Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, Національний університет «Львівська Політехніка», дослідницька лабораторія «Рейтинг Лаб», Психологічний центр «Копінг» запрошують науковців, психологів-практиків, докторантів та аспірантів взяти участь у роботі VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інтеграційні можливості сучасної психології та шляхи її розвитку», яка відбудеться 27-28 жовтня 2023 року на базі Запорізького національного університету.

 

Основні тематичні напрямки роботи конференції:

 • Методологія психологічних досліджень людини та суспільства: інтеграційний підхід
 • Психологічне забезпечення ефективної діяльності організацій та персоналу в умовах війни
 • Соціально-психологічні особливості сучасних політичних процесів у воєнний час
 • Професійна компетентність сучасного фахівця на етапі професійної підготовки
 • Психологія травми. Психологічна допомога постраждалим у наслідок військових дій, психотравмувальних подій
 • Консультативна, терапевтична та діагностична діяльність у психосоціальному
  супроводі особистості та інших соціальних суб’єктів
 • Психологи на війні: досвід роботи у воєнний час

 

Основні форми роботи на конференції: пленарне засідання, майстер-класи, студентська секція.

На пленарному засіданні передбачаються виступи до 20 хв., майстер-класи – до 1.5 годин.

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Форми участі у конференції: онлайн (з публікацією матеріалів конференції або без). Проведення конференції передбачено онлайн на платформі ZOOM

База проведення конференції. Запорізький національний університет, 8 корпус (м. Запоріжжя, вул. Гоголя, 118 (8 навч. корпус).

Для участі у конференції необхідно:

до 01 жовтня 2023 року зареєструватися на подію за лінком: https://forms.gle/zbaaRkfMiA3meJyr7

до 14 жовтня 2023 року подати до Оргкомітету на адресу zaporizhzhya2012@yahoo.com

 • 1) матеріали (тези) в електронному вигляді (за наявності);
 • 2) квитанцію про оплату оргвнеску.

Для тих, хто подає тези: після розгляду поданих матеріалів вам на електронну пошту буде надіслана інформація про оплату, яку необхідно внести протягом двох-трьох днів.

Вимоги до оформлення матеріалів, які подаються до збірника матеріалів конференції:

Матеріали, що висвітлюють результати теоретичного дослідження, мають включати такі блоки:

 • 1) актуальність дослідження із теоретико-методологічним обґрунтуванням проблеми;
 • 2) мета дослідження;
 • 3) результати теоретичного аналізу проблеми;
 • 4) висновки.

Матеріали, що висвітлюють результати емпіричного дослідження або розроблених психологічних технологій, мають містити:

 • 1) актуальність дослідження із теоретико-методологічним обґрунтуванням проблеми;
 • 2) мета дослідження;
 • 3) методика та організація дослідження;
 • 4) результати дослідження;
 • 5) висновки.

Назви та змістові блоки пишуться з абзацу і виділяються жирним шрифтом.

Перед текстом тез слід вказати: назву, ініціали та прізвище автора, науковий ступінь, звання, посаду, установу (обов’язково!).

Обсяг матеріалів – до 3 сторінок друкованого тексту. Електронна версія матеріалів: формат *.doc Шрифт Times New Roman, 14 кегль, 1,5 інтервали; поля з усіх боків 2 см. Література до тез не подається!

Матеріали конференції будуть видані до 10 листопада 2023 р. в електронному вигляді.

Авторам буде розісланий PDF збірника.

Оргкомітет залишає за собою право на відмову в публікації матеріалів що не відповідають зазначеним вимогам або подані пізніше встановленого терміну.

Організаційний внесок для участі у конференції складає:

200 грн – стандартний внесок (програма, сертифікат участі, матеріали конференції в електронному вигляді, участь у пленарному засіданні, круглих столах, секції «Молодий вчений»);

Безкоштовно – студенти освітнього рівня «бакалавр».

• Програма, сертифікат, матеріали конференції в електронному вигляді надсилаються на мейл учасникам.

В учасників є можливість подати статтю у фаховий наукометричний журнал категорії В “Журнал сучасної психології”, який індексується у шістьох наукометричних базах, має паперову та електронну версію та відповідає усім вимогам до збірників, в яких публікуються результати наукових досліджень, дисертаційних робіт. Видавцем збірника є Запорізький національний університет та Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. Вся інформація про збірник та вимоги до публікації на сайті журналу: www.journalsofznu.zp.ua/index.php/psych

 

Реквізити для оплати та контактну інформацію можна переглянути в інформаційному листі: