Матеріали круглого столу – «Нове покоління українського політикуму в умовах війни та повоєнних суспільних трансформацій»

Нове покоління українського політикуму в умовах війни та повоєнних суспільних трансформацій : матеріали круглого столу (Київ, 15 листопада 2022 р.) [Електронний ресурс] / За наук. ред. Ю. Ж. Шайгородського, С. Л. Чуніхіної ; Національна академія наук України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. Київ : Талком, 2022. 36 с.

 

У матеріалах круглого столу «Нове покоління українського політикуму в умовах війни та повоєнних суспільних трансформацій», що відбувся в межах Програми спільної діяльності НАН України і НАПН України, обговорюється поколінна проблематика політичних процесів в Україні, зокрема в умовах воєнного стану. Аналізуються індикатори зміни політичних поколінь в Україні; політико-психологічний портрет нового покоління українського політикуму; синхронізованість процесів зміни політичних поколінь в Україні й світі. Автори досліджують причинно-наслідкові зв’язки ротації політичних поколінь зі змінами у масовій свідомості; необхідні передумови формування нової політичної еліти всередині громадянського суспільства. Окрему увагу приділено аналізу російсько-української війни в контексті поколінного конфлікту національних політичних еліт, створенню  інституційних та інших запобіжників реставрації олігархії в українській політиці у повоєнний час.

Адресується дослідникам в галузі суспільних та поведінкових наук, експертам, політичним та громадським діячам, студентам і аспірантам вищих навчальних закладів та усім, хто цікавиться поколінною проблематикою в політиці.

Завантажити: Матеріали круглого столу - 15.11.2022
Завантажено разів: 62, розмір: 6.6 MB, дата: 03 Бер. 2023