Пост-реліз – Круглий стіл «Нове покоління українського політикуму в умовах війни та повоєнних суспільних трансформацій»

15 листопада 2022 року у змішаному (оффлайн-онлайн) форматі відбувся круглий стіл «Нове покоління українського політикуму в умовах війни та повоєнних суспільних трансформацій». Захід було організовано Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України спільно з Інститутом політичних та етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України.

Круглий стіл відкрив Юрій Жанович Шайгородський, український політолог, соціальний психолог, доктор політичних наук, кандидат психологічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса Національної академії наук України.

У вітальному слові директор Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, кандидат психологічних наук, член-кореспондент НАПН України Микола Миколайович Слюсаревський підкреслив актуальність проблематики зміни поколінь у політикумі незалежної України і запропонував на основі поєднання ментального і суто вікового критеріїв виокремити чотири політичні покоління.

Початок Круглого столу знаменувала повітряна тривога і чергова атака дронів на Київ. Однак, попри те, що в актовій залі Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, де проходив Круглий стіл, блимало світло, жоден з учасників не висловив бажання припинити обговорення.

Модерували роботу круглого столу Юрій Жанович Шайгородський, заступник директора з наукової роботи Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса Національної академії наук України, кандидат психологічних наук та Ірина Гурамівна Губеладзе, в.о. заступника директора з наукової роботи Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, доктор психологічних наук.

Під час круглого столу була презентована доповідь «Ефективна політична еліта як передумова повоєнних суспільних трансформацій», у якій Зореслав Федорович Самчук, головний науковий співробітник відділу політичної культури та ідеології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, доктор філософських наук, наголосив на проблемних питаннях української політики і вдався до гострої критики чинної політичної еліти. Доповідь викликала жваве обговорення з боку учасників.

Вадим Олександрович Васютинський, головний науковий співробітник лабораторії психології мас і спільнот Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, доктор психологічних наук, професор, у своїй доповіді «Соціально-політичні суб’єкти в оцінках української молоді в умовах воєнного часу» підсумував результати опитування української молоді щодо чинних політичних процесів. Таким чином, обидва доповідачі розглянули ставлення до сучасного українського політикуму, представивши й проаналізувавши точку зору різних категорій населення.

 

У дискусії за матеріалами обох доповідей взяли участь:

 • Євген Магда – директор Інституту світової політики, кандидат політичних наук, доцент
 • Ігор Тищенко – засновник Соціологічної групи «Рейтинг», автор проєкту «Покоління незалежності: цінності та мотивації»
 • Павло Горностай – головний науковий співробітник лабораторії психології малих груп і міжгрупових відносин Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, доктор психологічних наук, професор
 • Наталія Довгань – провідний науковий співробітник лабораторії психології політико-правових відносин Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, доктор психологічних наук
 • Світлана Чуніхіна – заступник директора з науково-методичної роботи Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, кандидат психологічних наук
 • Тарас Плахтій – голова Центру розвитку української культури та самоорганізації, автор дослідження «Політичні партії нового покоління: теоретичні й технологічні засади діяльності, порядок створення і розгортання»
 • Галина Зеленько – завідувачка відділу політичних інститутів та процесів Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України
 • Тетяна Бевз – головний науковий співробітник відділу теорії та історії політичної науки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, доктор історичних наук, професор
 • В’ячеслав Яремчук – провідний науковий співробітник відділу теорії та історії політичної науки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, доктор історичних наук
 • Микола Горбатюк – старший науковий співробітник відділу теорії та історії політичної науки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, кандидат історичних наук
 • Олексій Ляшенко – науковий співробітник відділу етнополітології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, кандидат історичних наук
 • Олександр Чорний – науковий співробітник відділу теорії та історії політичної науки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, кандидат філософських наук
 • Валерій Мачуський – молодший науковий співробітник відділу теорії та історії політичної науки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, кандидат педагогічних наук
 • Марина Баранівська – аспірантка Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України

Під час дискусії були обговорені такі питання:

 1. Індикатори зміни політичних поколінь в Україні.
 2. Політико-психологічний портрет нового покоління українського політикуму.
 3. Зміна політичних поколінь в Україні і світі: синхронізовані чи асинхронні процеси?
 4. Масова свідомість і зміна політичних поколінь: причинно-наслідкові зв’язки.
 5. Російсько-українська війна в контексті поколінного конфлікту національних політичних еліт
 6. Чи можливо уникнути реставрації олігархії в українській політиці у повоєнний час?
 7. Громадянське суспільство як середовище формування нової політичної еліти.

Підсумовуючи, варто підкреслити, що під час круглого столу була зроблена перша і вельми продуктивна спроба розглянути проблематику поколінності українського політукуму, як з точки зору аналізу попередніх політичних поколінь, так і спроби поглянути в майбутнє, прогнозуючи появу нових політичних поколінь, що були б конгруентними запиту суспільства, а відтак більш ефективними. Оскільки заявлена тематика раніше не розроблялася представниками обох інститутів в рамках наукової тематики, саме таке обговорення спонукає змінити лінзу наукового бачення і подивитися на політичний процес в Україні не з точки зору політичних партій, інституцій а з точки зору політичних поколінь, які не може уособлювати одна особа чи політична сила. Такий фокус дає змогу як побачити щось нове в процесі розвитку політичного політикуму, так і, можливо, бути підставою для появи нової наукової тематики.