Оголошення – Конкурс на посаду директора Інституту соціальної та політичної психології НАПН України

Національна академія педагогічних наук України оголошує конкурс на посаду директора Інституту соціальної та політичної психології НАПН України.

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють державною мовою, мають науковий ступінь доктора психологічних наук або доктора філософії зі спеціальності «психологія» (кандидата психологічних наук), стаж роботи на посадах наукових та (або) науково-педагогічних працівників не менше як 10 років, а також високі моральні якості та організаторські здібності.

Строк подання заяв – два місяці з дня опублікування оголошення. Вибори директора Інституту соціальної та політичної психології НАПН України відбудуться 14 квітня 2022 року.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

– заяву про участь у конкурсі на ім’я президента НАПН України, в якій зазначається інформація про застосування або незастосування до претендента обмежень, установлених частиною третьою статті 9 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”;

– особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3 х 4 сантиметри;

– автобіографію;

– копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання;

– довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, що видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 39, ст. 1656);

– довідку про наявність або відсутність судимості;

– інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;

– копію паспорта, засвідчену претендентом;

– копію трудової книжки;

– письмову згоду на обробку персональних даних;

– список наукових праць;

– характеристику з основного місця роботи.

Копії документів, що подаються претендентом (крім копії паспорта), повинні бути засвідчені за місцем роботи претендента або нотаріально.

Документи подавати за адресою: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-А, Президія НАПН України, кімн. 214 з 10:00 до 17:00.

Телефон для довідок: 481-37-27; 481-37-21; 097-211-79-44.