Посібник “Оптимізація групової взаємодії в малих групах”

Оптимізація групової взаємодії в малих групах : посібник / П. П. Горностай, Л. Г. Чорна, О. Л. Коробанова, О. Т. Плетка, Г. В. Циганенко ; за наук. ред. П. П. Горностая ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2020. – 126 c.

У посібнику висвітлюються актуальні проблеми взаємодії в малих групах, розв’язання яких сприятиме поліпшенню соціально-психологічного клімату в них, гармонізації стосунків між членами групи та успішному досягненню спільної мети діяльності. Описуються методи, методики, технології, які формують соціальні компетентності людини, забезпечують успішність розв’язання різноманітних проблем групової взаємодії.

Для практичних психологів системи освіти, педагогів і керівників закладів освіти, а також для всіх, хто цікавиться проблемами малих груп і методами практичної роботи з ними.

Завантажити тут