Анотація на посібник – «Прикладні аспекти становлення політико-правової свідомості молоді» (за наук. ред. З. Ф. Сіверс)

У посібнику здійснено соціально-психологічний аналіз структури політико-правової свідомості особистості, розкрито особливості та визначено комунікативні умови становлення політико-правової свідомості сучасної молоді.
Обґрунтовано роль політико-правових компетенцій у становленні політико-правової свідомості особистості та розроблено модель формування політико-правової компетентності, запропоновано методи її розвитку.
Представлено програму тренінгу з формування політико-правової компетентності молоді та запропоновано необхідний методичний інструментарій.

Дослідження, за результатами якого створено посібник, – перша в Україні спроба системного, фундаментального вивчення феномену “політико-правова свідомість”.
Посібник має велике практичне значення для освітньої та соціальної сфер, оскільки містить прийоми формування уявлень користувачів про політико-правову свідомість як психологічний механізм
нормативно-правової регуляції суспільних відносин, що, у свою чергу, сприятиме зростанню рівня політико-правової компетентності особистості та її правової поведінки.

Посібник адресовано педагогам ЗНЗ, ПТНЗ, ВНЗ педагогічного профілю, особам, що підвищують кваліфікацію в закладах післядипломної педагогічної освіти, практичним психологам ЗНЗ та ПТНЗ; соціальним педагогам; студентам та аспірантам, що вивчають дисципліни соціально- психологічного і юридичного профілів; фахівцям в галузі правотворчої та правозастосувальної діяльності.