Методичний посібник «Стратегії та технології активізації самоідентифікування молоді» (3,0 д.а., 2018 р.)

У посібнику розкрито особливості активізації самоідентифікування молоді. Проаналізовано актуальні  проблеми  становлення та формування національної та громадянської ідентичності молоді. Визначено основні підходи до вивчення особливостей національної та громадянської ідентичності молоді. Розкрито специфіку використання сучасних методів та методик дослідження особливостей національної та громадянської ідентичності молоді, виокремлено переваги та обмеження їх застосування.

Визначено провідну роль комунікації в процесі самоідентифікації молоді. Висвітлено особливості комунікації як базового процесу національної та громадянської самоідентифікації молоді. Здійснено аналіз існуючих класифікацій комунікативні бар’єрів національної та громадянської самоідентифікації молоді. Наведено результати емпіричних досліджень особливостей прояву комунікативних бар’єрів національної та громадянської самоідентифікації молоді в різних підсистемах соціальної взаємодії. Визначено напрями трансформації комунікативних бар’єрів національної та громадянської самоідентифікації молоді.

Запропоновано стратегії  активізації та технології розвитку національної та громадянської самоідентифікації молоді в різних підсистемах соціальної взаємодії. Обгрунтовано перпективність застосування методів  активного соціального навчання для активізації самоідентифікування молоді.

Зміст та обсяг методичного посібника повністю відповідають меті і завданням дослідження, визначених у Технічному завданні на виконання НДР. Усі заплановані завдання знайшли своє повне відображення у рукописі посібника.

Упровадження в практику представлених у посібнику стратегій трансформування комунікативних бар’єрів, технологій та методів активного соціального навчання сприятиме активізації  громадянської та національної самоідентифікації студентської  молоді.

Методичний посібник адресований викладачам психології вищих навчальних закладів, науковцям-психологам,  аспірантам та студентам, фахівцям у галузі освіти – вчителям, практичним психологам.