Здание Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України
Головна АдміністраціяСтруктурні підрозділи Партнери Контакти
     

 

Наукова діяльність
Докторантура, аспірантура
Результати опитувань
Послуги
Навчальні курси
Електронна бібліотека
Інтернет-конференція
Інтернет-тести
Контакти

Головна

   ОГОЛОШЕННЯ

  Інститут соціальної та політичної психології НАПН України

 

 ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

 

НА ЗАМІЩЕННЯ ПОСАД

 ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА З НАУКОВОЇ РОБОТИ

 ТА  ВЧЕНОГО СЕКРЕТАРЯ

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють українською мовою, мають науковий ступінь доктора наук або доктора філософії, стаж роботи на посадах наукових та (або) науково-педагогічних працівників не менше як 10 років, а також  високі моральні якості та організаторські здібності.

Строк подання заяв – два місяці з дня опублікування оголошення.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

- заяву про участь у конкурсі на ім’я директора ІСПП НАПН України;

- особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3 х 4 сантиметри;

- автобіографію;

- копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання;

- список наукових праць;

- довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 39, ст. 1656);

- довідку про наявність або відсутність судимості;

- інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;

- копію паспорта, засвідчену претендентом;

- копію трудової книжки;

- письмову згоду на обробку персональних даних.

Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), повинні бути засвідчені за місцем роботи претендента або нотаріально.

Документи подавати за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 15, кім. 22.

Телефон для довідок: 425-24-08.

 


 

ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України (далі Інститут) створений 14 жовтня 1996 року за рішенням Президії АПН України (протокол № 1–7/11–90) шляхом реорганізації Науково-практичного центру політичної психології (дата організації Центру – 26 січня 1994 р.). Має статус юридичної особи державної форми власності, до видів діяльності якої належать дослідження та розробки в галузі гуманітарних та суспільних наук, дослідження ринку та вивчення суспільної думки (Довідка 15650/04 з Державного реєстру підприємств та організацій України). Є колективним членом Товариства психологів України,  Асоціації політичних психологів України, Соціологічної асоціації України.

Головний напрям діяльності установи – фундаментальні та прикладні наукові дослідження, які охоплюють таку основну тематику:

   теоретико-методологічні засади соціальної та політичної психології;

   комплексний аналіз соціальної ситуації особистісного та громадянського розвитку дітей і молоді;

  психологічні механізми соціалізації особистості, підвищення її соціально-адаптаційних можливостей, особистісного зростання;

   проблеми групової динаміки, міжособових та міжгрупових стосунків;

   стан, закономірності й тенденції розвитку масової свідомості та поведінки;

   соціально-психологічні чинники становлення політико-правової свідомості молоді;

   соціально-психологічні умови та чинники участі особистості в політичному житті, підготовки молоді до свідомого політичного вибору;

   проблеми психології влади і політичного лідерства;

   соціально-психологічні аспекти масової комунікації, організації медіаосвіти молоді, формування у неї психологічної стійкості до соціально шкідливої інформації;

   технології соціально-психологічного консультування, прогнозування суспільно-політичних процесів та впливу на їх перебіг.

 

Тематика науково-дослідних робіт:

Особливості становлення і розвитку форм соціально-психологічного мислення (2013 – 2016)

Соціально-психологічні практики особистісного життєконструювання у сучасному світі (2011 – 2015)

Соціально-психологічні чинники подолання бідності як стилю життя (2011 – 2015)

Свідоме та несвідоме як чинники регуляції групової взаємодії суб’єктів освітнього процесу (2014 – 2017)

Соціальні діалоги у вимірах когнітивного спілкування (2013 – 2016)

Взаємодія суб’єктів політичної соціалізації як чинник структурування політичної картини політичної світу студентської молоді (2011 – 2015)

Соціально-психологічні та психолого-педагогічні умови організації медіаосвіти молоді (2014 – 2016)

Психологічні чинники становлення політико-правовової свідомості молоді в умовах модернізації українського суспільства (2014 –2016)

Соціально-психологічні механізми формування консолідованої громадської думки щодо освітніх та суспільних реформ (2013 – 2015)

Особливості динаміки ситуативних чинників особистісного та суспільного розвитку в умовах соціальних змін (2011 – 2015)

Моніторинг чинників професійного самовизначення молоді в умовах упровадження національної рамки кваліфікацій (2013 – 2015) http://profprestige.org.ua/

 

Основними науковими підрозділами Інституту є:

 • лабораторія методології психосоціальних і політико-психологічних досліджень,
 • лабораторія соціальної психології особистості,
 • лабораторія психології мас та спільнот,
 • лабораторія психології малих груп та міжгрупових відносин,
 • лабораторія психології політичної поведінки молоді,
 • лабораторія психології спілкування,
 • лабораторія психології масової комунікації та медіаосвіти,
 • лабораторія психології політико-правових відносин,
 • лабораторія соціально-психологічних технологій.

В Інституті працюють понад 100 наукових співробітників, у тому числі 3 члени-кореспонденти НАПН України, 18 докторів та 48 кандидатів наук. Провідні науковці Інституту є висококваліфікованими експертами зі значним досвідом виконання соціальних аналітичних проектів, зокрема у сфері освіти.
Науковці Інституту активно працюють у сфері психологічної практики. Головними напрямами роботи у цій сфері є:

 • психологічне консультування;
 • психологічна підтримка осіб, що перебувають у кризовому стані, та їхніх близьких;
 • психотерапевтичний супровід;
 • арт-терапія;
 • соціально-психологічні тренінги, ділові ігри, “мозкові штурми”;
 • психодіагностичні обстеження;
 • тестування рекламно-інформаційних матеріалів, підготовка експертних висновків.

Науковцями Інституту розроблені і читаються навчальні курси в провідних вищих навчальних закладах України.
Інститут здійснює через аспірантуру й докторантуру підготовку фахівців вищої кваліфікації за спеціальностями 19.00.01 - загальна психологія. історія психології; 19.00.05 – соціальна психологія, психологія соціальної роботи; 19.00.11 - політична психологія для наукових установ, вищих і середніх навчальних закладів, а також для органів державного управління, органів правопо­рядку, для системи соціального захисту, засобів масової інформації.
В Інституті діє спеціалізована вчена рада із захисту докторських і кандидатських дисертацій за  тими ж спеціальностями.

 

 

 

 


 

Події
Головна подія
2017 р.
2016 р.
2015 р.
2014 р.
2013 р.
2012 р.
2011 р.
2010 р.
2009 р.
2008 р.
Новини
 
Видання Інституту
Розробка сайту: BUNKE.com.ua
Дизайн: Золотарева Виктория
© Всі права належать Інституту соціальної та політичної психології АПН України