Про Інститут

ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України (далі Інститут) створений 14 жовтня 1996 року за рішенням Президії АПН України (протокол № 1–7/11–90) шляхом реорганізації Науково-практичного центру політичної психології (дата організації Центру – 26 січня 1994 р.). Має статус юридичної особи державної форми власності, до видів діяльності якої належать дослідження та розробки в галузі гуманітарних та суспільних наук, дослідження ринку та вивчення суспільної думки (Довідка 15650/04 з Державного реєстру підприємств та організацій України). Є колективним членом Товариства психологів України,  Асоціації політичних психологів України, Соціологічної асоціації України.

Головний напрям діяльності установи – фундаментальні та прикладні наукові дослідження, які охоплюють таку основну тематику:

 • теоретико-методологічні засади соціальної та політичної психології;
 • комплексний аналіз соціальної ситуації особистісного та громадянського розвитку дітей і молоді;
 • психологічні механізми соціалізації особистості, підвищення її соціально-адаптаційних можливостей, особистісного зростання;
 • проблеми групової динаміки, міжособових та міжгрупових стосунків;
 • стан, закономірності й тенденції розвитку масової свідомості та поведінки;
 • соціально-психологічні чинники становлення політико-правової свідомості молоді;
 • соціально-психологічні умови та чинники участі особистості в політичному житті, підготовки молоді до свідомого політичного вибору;
 • проблеми психології влади і політичного лідерства;
 • соціально-психологічні аспекти масової комунікації, організації медіаосвіти молоді, формування у неї психологічної стійкості до соціально шкідливої інформації;
 • технології соціально-психологічного консультування, прогнозування суспільно-політичних процесів та впливу на їх перебіг.

Тематика науково-дослідних робіт:

Особливості становлення і розвитку форм соціально-психологічного мислення (2013 – 2016)

Соціально-психологічні практики особистісного життєконструювання у сучасному світі (2011 – 2015)

Соціально-психологічні чинники подолання бідності як стилю життя (2011 – 2015)

Свідоме та несвідоме як чинники регуляції групової взаємодії суб’єктів освітнього процесу (2014 – 2017)

Соціальні діалоги у вимірах когнітивного спілкування (2013 – 2016)

Взаємодія суб’єктів політичної соціалізації як чинник структурування політичної картини політичної світу студентської молоді (2011 – 2015)

Соціально-психологічні та психолого-педагогічні умови організації медіаосвіти молоді (2014 – 2016)

Психологічні чинники становлення політико-правовової свідомості молоді в умовах модернізації українського суспільства (2014 –2016)

Соціально-психологічні механізми формування консолідованої громадської думки щодо освітніх та суспільних реформ (2013 – 2015)

Особливості динаміки ситуативних чинників особистісного та суспільного розвитку в умовах соціальних змін (2011 – 2015)

Моніторинг чинників професійного самовизначення молоді в умовах упровадження національної рамки кваліфікацій (2013 – 2015) http://profprestige.org.ua/

Основними науковими підрозділами Інституту є:

 • лабораторія методології психосоціальних і політико-психологічних досліджень,
 • лабораторія соціальної психології особистості,
 • лабораторія психології мас та спільнот,
 • лабораторія психології малих груп та міжгрупових відносин,
 • лабораторія психології політичної поведінки молоді,
 • лабораторія психології спілкування,
 • лабораторія психології масової комунікації та медіаосвіти,
 • лабораторія психології політико-правових відносин,
 • лабораторія соціально-психологічних технологій.

В Інституті працюють понад 100 наукових співробітників, у тому числі 3 члени-кореспонденти НАПН України, 18 докторів та 48 кандидатів наук. Провідні науковці Інституту є висококваліфікованими експертами зі значним досвідом виконання соціальних аналітичних проектів, зокрема у сфері освіти.
Науковці Інституту активно працюють у сфері психологічної практики. Головними напрямами роботи у цій сфері є:

 • психологічне консультування;
 • психологічна підтримка осіб, що перебувають у кризовому стані, та їхніх близьких;
 • психотерапевтичний супровід;
 • арт-терапія;
 • соціально-психологічні тренінги, ділові ігри, “мозкові штурми”;
 • психодіагностичні обстеження;
 • тестування рекламно-інформаційних матеріалів, підготовка експертних висновків.

Науковцями Інституту розроблені і читаються навчальні курси в провідних вищих навчальних закладах України.
Інститут здійснює через аспірантуру й докторантуру підготовку фахівців вищої кваліфікації за спеціальностями 19.00.01 – загальна психологія. історія психології; 19.00.05 – соціальна психологія, психологія соціальної роботи; 19.00.11 – політична психологія для наукових установ, вищих і середніх навчальних закладів, а також для органів державного управління, органів правопо­рядку, для системи соціального захисту, засобів масової інформації.
В Інституті діє спеціалізована вчена рада із захисту докторських і кандидатських дисертацій за  тими ж спеціальностями.