Лабораторія психології спілкування

Бевз Галина Михайлівна

Завідувач лабораторії, доктор психологічних наук, професор

 

Сайтhttp://labpsycom.usite.pro/load

e-mail: galina.bevz@ispp.org.ua

 

 

 

 

 

 

Бевз Галина Михайлівна – доктор психологічних наук, професор (https://scholar.google.com.ua/citations?user=gG5SFi8AAAAJ&hl=uk);

Петренко Ірина Володимирівнакандидат психологічних наук, старший науковий співробітник; (https://scholar.google.com.ua/citations?user=cHdlj0kAAAAJ&hl=uk);

Кравчук Світлана Леонтіївна – кандидат психологічних наук, доцент, старший науковий співробітник; (https://scholar.google.ru/citations?user=-Y6aPNYAAAAJ&hl=ru);

Довгань Наталія Олександрівна – кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник; (https://scholar.google.com.ua/citations?user=EAVRuz0AAAAJ&hl=ru);

Чуніхіна Світлана Леонідівна – кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник; (https://scholar.google.com.ua/citations?user=DZPSDMoAAAAJ&hl=ru)

Юрченко Віктор Іванович – кандидат психологічних наук, доцент, старший науковий співробітник; (https://scholar.google.com.ua/citations?user=kbPyXRcAAAAJ&hl=uk);

Малєєва Наталія Сергіївнакандидат психологічних наук, науковий співробітник; (https://scholar.google.com.ua/citations?user=npq4m0kAAAAJ&hl=uk);

Гриценок Людмила Іванівна – науковий співробітник; (https://scholar.google.com.ua/citations?user=sIGbpqEAAAAJ&hl=uk);

Цукур Ольга Григорівнамолодший науковий співробітник; (https://scholar.google.com.ua/citations?user=hPXo_tQAAAAJ&hl=uk)

Черниш Людмила Петрівнанауковий співробітник.

 

Про лабораторію:

Рік заснування лабораторії – 2000.

Створена як лабораторія психології політичного вибору, що у 2006 році трансформувалася у лабораторію фундаментальних і прикладних проблем спілкування, а у 2013 році – лабораторію психології спілкування.

Діяльність лабораторії направлена на вивчення психології спілкування людей у різних сферах активностей, як основи просоціальності та мирної людської взаємодії.

Тематика наукового дослідження

Тема наукової роботи (далі НР) «Науково-методичні підходи до конструювання комунікативних технологій врегулювання соціальних конфліктів» (2017-2019 рр.).

Керівник НР: І. В. Петренко – кандидат психологічних наук.

Мета і призначення НР: Розроблення науково-методичних підходів конструювання комунікативних технологій врегулювання соціальних конфліктів.

Завдання НР:

 • провести аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду щодо теоретичних напрацювань у галузі психології соціальних конфліктів;
 • виявити причини і передумови соціальних конфліктів та дослідити специфіку їхнього прояву на прикладі конфліктного протистояння в Україні, визначити ресурси для комунікативно-технологічного врегулювання соціальних конфліктів;
 • визначити особливості впливу комунікативних технологій на появу нових суб’єктів (віртуальні соціальні спільноти, віртуальні коаліції) та зміну ролі й ваги традиційних та умовно традиційних суб’єктів соціальної взаємодії (учасників соціального конфлікту);
 • розробити науково-методичні підходи до конструювання у різних сегментах соціальної реальності комунікативних технологій врегулювання соціальних конфліктів;
 • узагальнити отримані результати і підготувати рукописи колективної монографії, посібника, методичних рекомендацій.

Розроблено науково-методичні основи конструювання комунікативних технологій врегулювання соціальних конфліктів й визначено ресурси, що забезпечують ефективність врегулювання соціальних конфліктів, описано ефекти комунікації, які виникають внаслідок застосовування розроблених технологій, розроблено плани послідовних операцій ефективних комунікацій, що визначають особливості використання інформації при врегулюванні соціального конфлікту. Поглиблено уявлення про особливості комунікаційних мереж як системи соціальних і технічних комунікаційних каналів, побудованих відповідно до цілей та умов спілкування (врегулювання конфлікту). Розширено уявлення про комунікативні інтенції як суб’єктивні мотиви, що спонукають особистість чи спільноту вступати в процес конфліктної комунікації та визначено технології нівелювання цих інтенцій.

Кількісні та якісні характеристики наукової продукції, підготовленої за означеною НР: рукописи колективної монографії «Комунікативні технології інформаційного суспільства» (7 д.а.), колективного посібника «Соціальний конфлікт: інноваційні  комунікативні технології врегулювання» (7,0 д.а.), методичних рекомендацій «Менеджмент соціальних конфліктів» (3,0 д.а.).

Тема наукової роботи (далі НР) «Cоціально-психологічне забезпечення підтримки педагогічною спільнотою та громадськістю реформ у сфері загальної середньої освіти» (2019-2021 рр.).

Керівник НР: Г. М. Бевз, доктор психологічних наук, професор.

Мета і призначення НР: розроблення комплексу соціально-психологічних технологій для забезпечення ефективної підтримки педагогічною спільнотою та громадськістю реформ у сфері загальної середньої освіти.

Завдання НР:

 • провести аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду теоретичних напрацювань щодо динаміки змін громадської думки в процесі трансформації суспільства та соціально-психологічних технологій впливу на неї;
 • з’ясувати зміст та особливості психологічної готовності громадськості і педагогічної спільноти до впровадження реформ в освітній галузі та визначити умови подолання супротиву реформам;
 • здійснити апробацію наявних технологій соціально-психологічного забезпечення підтримки реформ та обґрунтувати критерії їхньої ефективності;
 • запропонувати комплекс соціально-психологічних технологій для забезпечення ефективної підтримки реформ у сфері загальної середньої освіти;
 • узагальнити отримані результати і підготувати рукописи колективного посібника, методичних рекомендацій для закладів загальної середньої освіти, закладів вищої освіти педагогічного профілю, закладів системи післядипломної педагогічної освіти та громадських об’єднань.

За результатами виконання наукової роботи буде розроблено комплекс соціально-психологічних технологій  забезпечення підтримки реформ у сфері загальної середньої освіти, обґрунтовано критерії їхньої ефективності; поглиблено уявлення про супротив нововведенням та інноваціям з боку громадськості і педагогічної спільноти зокрема; виокремлено умови та конструктивні стратегії партнерської взаємодії учасників процесу реформування освіти.

Результати дослідження будуть відображені у посібнику, двох методичних рекомендаціях та наукових статтях.

Всеукраїнський експеримент «Формування позитивної громадської думки щодо освітніх інновацій» (2016-2020 рр.)

Виконавець: Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, лабораторія психології спілкування.

Підстави: накази МОН України:

 1. Наказ Міністерства освіти і науки України № 219 від 04.03.2016 р. «Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі на базі загальноосвітніх навчальних закладів Дніпропетровської, Житомирської, Запорізької, Київської, Львівської, Хмельницької, Херсонської, Чернігівської областей та міста Києва»
 2. Наказ Міністерства освіти і науки України № 1128 від 08.08.2017 р. «Про розширення бази проведення дослідно-експериментальної роботи за темою «Формування позитивної громадської думки щодо освітніх інновацій»»

Рівень експерименту – всеукраїнський.

Експериментальна база: 55 закладів загальної середньої освіти, 3 заклади вищої освіти, 2 інститути післядипломної педагогічної освіти.

Цільова група: педагоги, батьки, учні закладів загальної середньої освіти.

Мета експерименту – упровадження системи технологій роботи з громадською думкою, орієнтованої на формування позитивного ставлення педагогічних працівників, учнівської молоді, батьків та широкої громадськості до освітніх інновацій: переходу загальноосвітніх навчальних закладів на 12-річний термін навчання, профілізації старшої школи, розширення практики громадсько-державного управління освітою.

Етапи Всеукраїнського експерименту:

 1. Підготовчий етап (лютий 2016 р. – грудень 2016 р.)
 2. Концептуально-діагностичний етап (січень 2017 р. – червень 2017 р.)
 3. Формувальний етап (вересень 2017 р. – червень 2018 р.)
 4. Узагальнювальний етап (вересень 2018 р. – червень 2019 р.)
 5. Корегувальний етап (вересень 2019 р. – травень 2020 р.)

Види проведеної роботи на 1-4 етапах Всеукраїнського експерименту:

Оцінка та моніторинг громадської думки освітян щодо освітніх інновацій, залучених до експериментальної діяльності (на другому та четвертому етапах).

Форми активізації учасників (педагогічних колективів експериментальних шкіл) щодо прийняття та формування позитивного ставлення до освітніх інновацій: тренінги, презентації, майстер-класи, круглі столи, дискусії. Тематика: «Підвищення інноваційної готовності», «Метод знаходження консенсусу в освітньому середовищі», «Діалогова компетентність у консолідації громадської думки в освітньому просторі», «Рефлексивний тренінг партнерської взаємодії», «Дослідження шляхом участі».

На 5-му (коригувальному) етапі дослідно-експериментальної роботи здійснюються такі види робіт:

 • всеукраїнський конкурс-квест «Реформа – шлях до школи моєї мрії», метою якого є привернення уваги громадськості до освітніх інновацій шляхом запровадження соціально-психологічної технології забезпечення ефективної підтримки вчителями, учнями та їхніми батьками реформи у сфері загальної середньої освіти (https://www.facebook.com/dreamschoolquest/?modal=admin_todo_tour);
 • проведення круглих столів та семінарів з метою обговорення отриманих результатів дослідно-експериментальної роботи;
 • проведення циклу регіональних масових заходів з метою популяризації результатів експерименту для сприяння впровадження технологій роботи з громадською думкою у закладах загальної середньої освіти;
 • підготовка матеріалів щодо результатів експериментальної діяльності для їх висвітлення у ЗМІ.

[згорнути]
Видання:

Соціальний діалог у вимірах когнітивного спілкування

Соціальний діалог у вимірах когнітивного спілкування : [монографія] / [О. М. Кочубейник, Н. О. Довгань, В. М. Духневич, О. В. Івачевська, І. В. Петренко, З. Ф. Сіверс, О. Г. Цукур] ; за наук. ред. О. М. Кочубейник; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кропивницький, 2018. – 232 с.
Режим доступу: http://labpsycom.usite.pro/load http://lib.iitta.gov.ua/view/divisions/lpc/

 

 

 

 

 

 

[згорнути]
Рефлексивні основи соціально-психологічного супроводу модернізаційних процесів в освіті : методичні рекомендації

Хоріна О. І. Рефлексивні основи соціально-психологічного супроводу модернізаційних процесів в освіті : методичні рекомендації / О. І. Хоріна ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2018. – 48 c.

Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/711898

 

 

 

 

 

 

[згорнути]
Социально-психологические механизмы информационного влияния : монография

Плющ А. Н. Социально-психологические механизмы информационного влияния : монография / А. Н. Плющ. – Нежин : Видавництво Аспект-Поліграф, 2017. – 244 с.

Петренко І. В. Особливості регулятивної сфери у школярів з різними навчальними досягненнями: посібник / І. В. Петренко ; Національна академія педагогічних наук України. Інститут соціальної та політичної психології. – К. : Міленіум, 2016. – 160 с.

Режим доступу: http://labpsycom.usite.pro/load;http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/705335

 

 

 

 

 

[згорнути]

[згорнути]
Підготовлено до друку
[згорнути]
Практичний досвід співробітників

Бевз Галина Михайлівна – доктор психологічних наук (2014р.), професор (2018р.)
 • психологічне консультування сімей (психолог-консультант ЦСССДМ Солом’янської районної у місті Києві державної адміністрації по роботі з різними категоріями сімей (які перебувають в складних життєвих ситуаціях, замінними сім’ями, та сім’ями учасників АТО);
 • проведення досудової експертизи дітей та підготовка експертного висновку до суду у випадках захисту прав дітей у суді (психолог ЦСССДМ);
 • сімейна медіація;
 • проведення тренінгів для замінних сімей (прийомні сім’ї, патронатні вихователі, опікуни, батьки-вихователі ДБСТ а також усиновителі);
 • організація та проведення літніх шкіл для замінних сімей;
 • тренерська робота по формуванню здорового способу життя;
 • робота з великими групами «соціодрама» за тематикою соціальної політики з питань захисту дітей та підтримки сімей;
 • організаційне консультування громадських та освітніх організацій;
 • психотерапевтична практика методом символдрами (кататимно імагінативна психотерапія), психодрами та транзактного аналізу.

 

Авторське право:

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 9470 від 25.02.2004р. Прийомна сім’я: методика створення та соціального супроводу: науково-методичний посібник. Авторський колектив: Г. М. Бевз, В. А. Кузьмінський, О. І. Нескучаєва, Н.Г. Доля, К. П. Соколова К.: Центр стратегічної підтримки, 2003. – 92 с

Основні публікації.

 1. Бевз Г. М. Прийомна сім’я: соціально-психологічні виміри. / Г.М.Бевз Монографія. – К. : Вид. Дім «Слово», 2010. – 352 с.
 2. Діти державної опіки : проблеми, розвиток, підтримка ; навчально-методичний посібник в 2-х кн. / [за заг. ред. Г. М. Бевз, М. Й. Боришевського]. – К. : Міленіум, 2005. – 286с.
 3. Бевз Г. Молода сім’я та замінний догляд за дітьми: адаптація чи етап життєвого циклу? // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка. – К.: “Інформаційно-аналітичне агенство”, 2016. – Том. Х. – Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. – Вип. 28. – С. 17-26
 4. Бевз Г. Інституційний підхід, як можливість розширення сфери психологічних та міждисциплінарних досліджень // Current Problems of Psychiatry Uniwersytet Medyczny w Lublinie; Lubelskskie Stowarzyszenie Naukowe na Rzecz Rozwoju Psechiatrii Lublin – 2013; 14(4): 210-215
 5. Бевз Г. Структура іміджу політичних партій в Україні і його вимірювання // О. С. Горбанюк, Г. М. Бевз, Ю. А. Паскевська, В. О. Куц. Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України ; [редакційна колегія: Л. А. Найдьонова, Л. Г. Чорна, І. Г. Батраченко та ін.]. – К. : Міленіум, 2016. – Вип. 4 (18). – С. 154 – 171
 6. Бевз. Г. Корупція як соціально-психологічне явище // Проблеми політичної психології : зб. наук. праць / Асоціація політичних психологів України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України ; [редакційна колегія: Л. А. Найдьонова, Л. Г. Чорна, І. Г. Батраченко та ін.]. – К. : Міленіум, 2017. – Вип. 6 (20). – С. 154 – 171

[згорнути]
Петренко Ірина Володимирівна - психологічних наук (2011р.)
 • проведення наукових досліджень: розробка і реалізація програм психологічних досліджень у площині врегулювання соціальних конфліктів у різних сегментах суспільної практики (виконання наукових тем в ІСПП НАПН України (2014 рік по даний час), Інституті психології ім. Г. С. Костюка НАПН України (1992-2014рр.), Інституті педагогіки і психології професійної освіти АПН України (1993-1994рр.);
 • викладання дисциплін психологічного профілю; розробка навчальних програм, спецкурсів;
 • проведення майстер-класів, тренінгів, практичних семінарів з питань запобігання і врегулювання соціальних конфронтацій;
 • консультування.

Основні публікації.

 

 1. Petrenko I. V. Features of functioning social dialogue in an educational space // Наукові студії із соціальної та політичної психології : зб. статей / НАПН України, Ін-т соціальної та політичної психології ; [редакційна рада: М.М. Слюсаревський (голова), В.Г. Кремень, С.Д. Максименко та ін.] – К. : Міленіум, 2016. – Вип. 37 (40). – с.211-218.
 2. Петренко І. В. Особливості конструювання соціально-психологічних технологій у просторі освіти // Науковий вісник Херсонського державного університету. Збірник наукових праць. Серія «Психологічні науки». Вип. 3. – Т. 2. – Херсон: «Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С. 186-190.
 3. Петренко І. В. Психологічні комунікативні технології розв’язання соціальних конфліктів в освітньому просторі // International scientific-practical conference: «Personality, family and society: issue of pedagogy, psychology, politology and sociology» : Conference Proceedings, June 16-17, 2017, Shumen : Konstantin Preslavsky University of Shumen, Faculty of Education, 2017. – P. 189-192.
 4. Петренко І.В. Специфіка комунікативно-технологічного врегулювання соціальних конфліктів в освітньому середовищі / І.В. Петренко// Науковий вісник Херсонського державного університету. Збірник наукових праць. Серія «Психологічні науки». Вип. 5. – Херсон: «Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 199-205.
 5. Петренко І.В. Комунікативно-технологічні засоби врегулювання соціальних конфліктів у просторі освіти / І.В. Петренко // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – 2018. – Том. ХІ: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. – Випуск 18. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2018. – C. 270-286.

[згорнути]
Кравчук Світлана Леонтіївна – кандидат психологічних наук (2002р.), доцент (2008р)
 • проведення наукових досліджень: розробка і реалізація програм психологічних досліджень у площині психології спілкування, психології освіти, соціальної та політичної психології (виконання наукових тем в ІСПП НАПН України (2017 рік по даний час);
 • викладання дисциплін психологічного профілю; розробка навчальних програм, спецкурсів;
 • проведення майстер-класів, практичних семінарів з питань соціальної та політичної психології;
 • психологічне консультування.

Основні публікації

 1. Кравчук С. Л. Психологічні особливості життєстійкості особистості у зв’язку з її цінностями самоактуалізації / С. Л. Кравчук // Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / За ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Вип. 25. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2014. – С. 152-166. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspl_2014_25_14
 2. Кравчук С. Л. Психологічні особливості духовних цінностей та неконструктивних форм поведінки в юнацькому віці у політико-правовій сфері в умовах воєнного конфлікту / С. Л. Кравчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». – Херсон: Херсонський державний університет, 2017. – Т. 1. – Вип. 3. – С. 104-108.

https://lib.iitta.gov.ua/709993/1/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BA%20%D0%A1.%D0%9B._%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD_2017.pdf

 1. Кравчук С. Л. Особливості життєстійкості як фактора психологічної пружності особистості юнацького віку в умовах воєнного конфлікту / С. Л. Кравчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Херсон: Херсонський державний університет. – Вип. 1. – 2018. – Том 1. – С. 99-105.

http://pj.kherson.ua/file/2018/psychology_01/ukr/part_1/psychology_01_1_ukr.pdf

 1. Кравчук С. Л. Психологічні особливості життєстійкості студентів та їх ставлення до активної участі в політичному житті суспільства в умовах воєнного конфлікту / С. Л. Кравчук // Психологічні виміри культури, економіки, управління: науковий журнал. – Львів. – 2018. – Том 12. – С. 27-38.

http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/42314/2/2018v12_Kravchuk_S_L-Psychological_peculiarities_27-38.pdf

 1. Kravchuk  S. L. Hardiness as a factor of psychological resilience of youth in conditions of military conflict / S. L. Kravchuk // Journal “Mental Health: global challenges”. – Rome, 2018. – Р. 42. Режим доступу: http://www.mhgcj.org/?s=Kravchuk+Svitlana http://www.mhgcj.org/index.php/MHGCJ/issue/view/6/3
 2. Кравчук С. Л. Життєстійкість та психологічна пружність особистості юнацького віку як запобіжники негативним наслідкам воєнного конфлікту / С. Л. Кравчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Херсон: Херсонський державний університет. – Вип. 1. – 2019. – Вип. 1. – С. 142-147.

http://www.pj.kherson.ua/file/2019/psychology_01/psychology_01.pdf

 1. Кравчук С. Л. Вивчення психологічної пружності особистості методом семантичного диференціала / С. Л. Кравчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Херсон: Херсонський державний університет. – Вип. 3. – 2019. – Вип. 1. – С. 22-30. DOI 10.32999/ksu2312-3206/2019-3-3

https://pj.journal.kspu.edu/index.php/pj/article/view/448

 

[згорнути]
Чуніхіна Світлана Леонідівна – кандидат психологічних наук (2015р.)
 • аналітична та науково-дослідна діяльність в Національному інституті стратегічних досліджень (1998-2011 рр.)
 • психолого-консультативний супровід виборчих кампаній 1998, 2002, 2006, 2012, 2014, 2019 рр.
 • розробка комунікативних стратегій (співпрацювала з офісом Прем’єр-міністра України, Державним агентством з питань науки, інновацій, інформатизації України, АТ «Ощадбанк», ДБР, НАК «Нафтогаз України», ДТЕК та ін.).
 • консультування з питань соціальної компетентності, комунікативних навичок, розв’язання конфліктів (тренінгова програма International Academy of Tutoring).
 • експертиза в Експертній ради з питань діяльності мас-медіа під час виборів у 2019 році при Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення.

Основні публікації

 1. Чуніхіна С. Л. Особливості групової та міжособистісної взаємодії в парламенті (на прикладі Верховної Ради України шостого скликання) / С. Л. Чуніхіна // Стратегічні пріоритети. – К., 2011. – Вип. 6. – С. 16-22
 2. Чуніхіна С. Л. Державний чиновник як об’єкт соціальної перцепції: деякі теоретичні підходи до вивчення проблеми / С. Л. Чуніхіна // Психологічні науки: проблеми і здобутки : зб. Київ. міжнар. ун-ту і Ін-ту соц. та політ. психології НАПН України. – К., 2011. – Вип. 3. – С. 250 – 266.
 3. Чуніхіна С. Л. Стиль як категорія політичної психології / С. Л. Чуніхіна // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : зб. наук. праць / Асоц. політ. психологів України, Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. – К., 2011. – Вип. 11. – С. 75 – 81.
 4. Чуніхіна С. Л. Адаптаційний і компенсаторний смисл індивідуального стилю / C. Л. Чуніхіна // Наукові студії із соціальної та політичної психології : зб. статей / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – К., 2013. – Вип. 32 (35).– С. 140 – 151.
 5. Чуніхіна С. Л. Опыт построения типологии индивидуальных стилей: диагностика адаптационных и компенсаторных механизмов / С. Л. Чунихина // Фундаментальные и прикладные исследования в практиках ведущих научных школ. – 2014. – No 1. – С. 103 – 114.
 6. Чуніхіна С. Л. Особливості сприймання громадянами образу чиновника: психосемантичний аналіз / С. Л. Чуніхіна // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : зб. наук. праць / Асоц. політ. психологів України, Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. – К., 2014. – Вип. 14. – С. 86 – 97.
 7. Чуніхіна С. Л. «Психологічний малюнок» чиновника: дослідження образу / С. Л. Чуніхіна // Психологічні перспективи. – 2015.– No25. – С. 312 – 323.

[згорнути]
Юрченко Віктор Іванович - кандидат психологічних наук (1997р.), доцент (2002р.)
 • управління середньою та вищою ланкою у закладах вищої освіти (директор Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка (2010-2017); завідувач кафедри практичної психології Київського університету імені Бориса Грінченка (2008-2010);
 • ведучий тренінгів, тематичних дискусій для слухачі курсів підвищення кваліфікації з питань розвитку освіти та психологічних основ педагогічної діяльності керівника освітнього закладу (Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН України);
 • консультування з питань організаційного розвитку в освіті.

Авторське право:

 • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №63666 Підручник «Психологія вищої школи» (Автори: Л. Г. Подоляк, В. І. Юрченко, 2016р.);
 • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №47311 Навчальний посібник «Психологічний словник-довідник» (Автори: Ю. О. Приходько, В. І. Юрченко, 2013р.).

Основні публікації.

 1. Електронний збірник наукових праць «Вісник психології і педагогіки» (редактор). – [Режим доступу: посилання ]
 2. Виноградова В., Юрченко В. Психологія вищої освіти: теоретичні та практичні аспекти: Навч. посіб. – К.: Каравела, 2018. – 308 с.
 3. Викладачі-дослідники з педагогіки та психології: 40 років у царині освіти і науки (альманах життєписів, спогадів, документів, фото) / Юрченко Віктор – упор. і гол. ред. – К.: Каравела, 2018. – 368 с. [Режим доступу: посилання ]
 4. Приходько Ю. О., Юрченко В. І. Психологічний словник-довідник: Навч. посіб. – 3-є вид., випр. і доп. – К.: Каравела, 2016. – 320 с. – [Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/15360/]
 5. Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи: Підручник. – 4-є вид. – К.: Каравела, 2014. – 360 с. – [Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/5759/]

[згорнути]
Гриценок Людмила Іванівна - науковий співробітник
 • викладання психологічних дисциплін у закладах вищої освіти («організаційна психологія», «психологія релігії», «методи психологічного впливу», «професійно-психологічний тренінг» та «соціально-психологічний тренінг», «педагогічна психологія», «основи психогенетики», «психологія кризових ситуацій», «психологія здоров’я», «історія психології», «психологічна служба в системі освіти», «психологія творчості», «основи психологічної підготовки абітурієнтів до проведення незалежного тестування»);
 • проведення наукових досліджень: виконавець в межах розробки наукових тем в ІСПП та ІП ім. Г.С. Костюка НАПН України, Національній академії внутрішніх справ України, Українському науково-методичному центрі практичної психології і соціальної роботи та Інституті проблем виховання НАПН України;
 • експертна діяльність:

2005 р.- 2015 р. – член Експертної комісії з питань розповсюдження і демонстрування фільмів при Міністерстві культури і мистецтв України (з 2011 р. – експерт Державної агенції з питань кіно);

2016 р. – експерт/консультант ОБСЄ (розробка проекту Порядку організації психологічної реабілітації та психосоціального супроводу населення, постраждалого внаслідок конфлікту);

 • психологічна просвіта, ведуча колонки «З перших рук» газети «Психолог» видавництва «Шкільний світ»;
 • проведення майстер-класів, тренінгів, практичних семінарів з питань психології ділових стосунків, професійного самовизначення, та особистісного розвитку.

Авторське право:

 • свідоцтво № 37104 від 25.02.2011 р. про реєстрацію авторського права на науковий твір «Методика дослідження готовності студентів-першокурсників до навчально-професійної діяльності» (Автори О.В. Романенко, Л.І. Гриценок, М.М. Василенко)

Основні публікації

 1. Гриценок Л. І. Психологічна готовність педагогічної спільноти та громадськості до впровадження освітніх інновацій / Psychological readiness of the pedagogical community and the public for the implementation of educational innovations / Л.І. Гриценок // Матеріали ІІ всеукраїнської конференції з міжнародною участю (Київ, 21 березня 2019 р.) Міжнародна видавнича платформа “Fundamental And Applied Researches In Practice Of Leading Scientific Schools”–  С.266-272. – Режим доступу:  посилання
 2. Гуцан, Л.А., Гриценок, Л.І., Морін, О.Л. and Охріменко, З.В. (2019) Трудове виховання молодших школярів в умовах реформування початкової освіти. Монографія. ТОВ «Імекс-ЛТД», м. Кропивницький, Україна.
 3. Гриценок Л.І. Сучасні форми професійної взаємодії психолога і вчителів початкової школи з питань трудового виховання молодших школярів. / Л.І. Гриценок // Психологічні виміри особистісної взаємодії суб’єктів освітнього простору в контексті гуманістичної парадигми: Матеріали ІІ всеукраїнської конференції з міжнародною участю (Київ, 21 березня 2019 р.). [за рец. С. Д. Максименка]. – Міжнародна видавнича платформа “Fundamental And Applied Researches In Practice Of Leading Scientific Schools” . – С.266-272. – URL: https://fdotadotr.files.wordpress.com/2019/06/d09cd0b0d182d0b5d180d196d0b0d0bbd0b8_d094d180d183d0ba.pdf
 4. Основи реабілітаційної психології: подолання наслідків кризи. Навчальний посібник. Том 2. [Загальна редакція: Л. Царенко]. Колектив авторів: Л. Царенко, Т. Вебер, М. Войтович, Л. Гриценок, В.Кочубей, Л. Гридковець. – Київ, 2018. – 240 с. ( Авт. вклад Гриценок Л.І.: Розділ 5. Метод «рівний-рівному» у взаємодії учасників груп підтримки та груп взаємодопомоги. С. 117-177)
 5. Гриценок Л. І. Сприяння самореалізації особистості молодшого школяра в процесі трудового виховання / Л. І. Гриценок // Reports of Table Talk «Actual issues of personal self-employment in the educational space December 18, 2017», Far Journal – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://fdotadotr.files.wordpress.com/2018/04/2-d0b3d180d0b8d186d0b5d0bdd0bed0ba.docx
 6. Гриценок Л. І. Теорія і практика професійного самовизначення учнівської молоді в Україні в контексті ідей Ж.-Ж. Руссо / Л.І. Гриценок // Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba – February № 21, 2018. – P. 89-94
 7. Професійне самовизначення учнівської молоді в умовах освітнього округу : монографія /Л.А. Гуцан, Л.І. Гриценок, О.Л. Морін, З.В. Охріменко, О.М. Пархоменко, І.І. Ткачук , за ред. О.Л. Моріна. Харків: «Друкарня Мадрид», 2016 – 220 с.
 8. Гриценок Л. І. Методика моніторингу та результати дослідження ставлення молоді до здорового способу життя (на прикладі Програми “Сприяння просвітницькій роботі “рівний-рівному” серед молоді України”) : метод. рек. / Л. І. Гриценок ; АПН України, Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи. – К. : Ніка-Центр, 2008. – 116 с.
 9. Соціально-психологічна профілактика стресів та стресових розладів в учнів і студентів : навч.-метод. посіб. / Л. І. Гриценок [та ін.] ; ред. В. Г. Панок, І. І. Цушко ; АПН України, Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи. – К. : Ніка-Центр, 2007. – 162 с

[згорнути]
Мельник Аліна Юріївна – науковий співробітник
 • Більше 15 років в управлінні персоналом та в продажах, з 2013 р. психологічне консультування (організаційне та особисте).
 • Автор публікацій та статей з управління персоналом, лідерства, комунікації.
 • Ведуча та автор тренінгів та майстер-класів, телевізійний експерт (телеканал СТБ), співавтор посібника “Методично-організаційні засади діяльності інклюзивно-ресурсних центрів”.
 • Проектні роботи кроткострокового та довгострокового періоду. За запитом розробка тренінгових та спец-програм під організаційні потреби, робота з з персоналом від А до Я.
 • В рамках реформи НУШ співпрацюю з освітніми фахівцями та консультую батьків щодо інклюзивної освіти.

[згорнути]

[згорнути]
Пропонуємо послуги

Проекти по роботі з сім’ями, дітьми та молоддю
 • Технологія організації цільового комунікативного простору з метою врегулювання соціальних конфліктів в сім’ї: Інтерактивно-діалогічний підхід (для центрів сім’ї, дітей та молоді).
 • Семінар-тренінг «Врегулювання соціальних конфліктів у сім’ї: від теорії до практики» (для сімейних психологів та соціальних працівників).
 • Комунікативний тренінг «СТОП конфлікт: діалогічне спілкування у сімейному просторі» (для повнолітніх).
 • Сімейний психологічний ретрит «Тиша й гладь» (для повнолітніх).
 • Майстер-клас (1,5 год) або група психотерапевтичного спрямування (10 зустрічей, 40 год) «Не_так_а(ий)_Я: ціна та ресурси інакшості у просторі професійних, сімейних та особистих стосунків» (для повнолітніх).
 • Психологічна тренінг-гра з метою формування навичок адекватної поведінки в конфліктних ситуаціях у сім’ї «Між двох вогнів» (групи для підлітків 12-14 та 15-17 років).
 • Комплекс технологій соціально-психологічної діагностики і соціально-психологічного проектування комунікативних процесів у просторі освіти: технологія «Appreciative Inquiry / Парадигма позитивних змін»; технологія «SWOT-аналізу»; технологія «ORID-model / ОРІП-модель».
 • Програма шкільного курсу «Цікаве спілкування» для учнів молодшого і середнього шкільного віку.
 • Методичний інструментарій «Активізація розвитку регулятивної системи у школярів» для учнів молодшого шкільного й раннього підліткового віку.
 • Навчально-методичний комплекс «Соціально-психологічне забезпечення громадської підтримки освітніх інновацій».

[згорнути]
Майстер-класи (МК): «Рефлексивні процедури для вирішення завдань освіти», зокрема:
 • Рефлексивна процедура “Табло” (4-5 годин).
 • Рефлексивна процедура “Вікно ДжоГаррі” (1,5-2 години).
 • МК “Погодження інтересів «керівник освітнього закладу – член педагогічного колективу» (2 години).
 • МК “Процедура тристороннього контракту про навчання між адміністрацією навчального закладу, учнями старших класів та батьками учнів” (2 години).
 • МК “Процедура прогностичної рефлексії для роботи з групою людей” (2 години).
 • МК “Рефлексія навчального процесу під час уроку” (2 години).

[згорнути]
Професійна сфера, вивчення громадської думки
 • Технологія когнітивно-зорієнтованого спілкування для врегулювання соціальних конфліктів.
 • Технологія збагачення громадської думки.
 • Метод знаходження консенсусу.
 • Технологія рефлексивного управління образом інновації.

[згорнути]
Пропозиції послуг:
 • масові опитування населення України та мешканців окремих регіонів країни;
 • опитування цільових груп за соціально-демографічними, майновими, професійними чи іншими ознаками;
 • телефонні опитування;
 • кількісні та якісні психологічні дослідження;
 • експертні опитування;
 • глибинні інтерв’ю;
 • фокус-групи;
 • психологічні консультації з питань сімейної комунікації

[згорнути]

[згорнути]