Навчальна програма лабораторії психології мас і спільнот «Соціально-психологічні проблеми адаптації спільноти до кризових умов»

Навчальна програма підготовлена для системи післядипломної педагогічної освіти. Матеріали навчальної програми розроблено з урахуванням сучасних теоретичних напрацювань із проблеми адаптації в психологічній науці та практики надання соціально-психологічної підтримки різним групам населення, що переживають наслідки травматичних подій. Програма відображає зв’язок дисципліни Читати далі …

Навчальні курси лабораторії психології політико-правових відносин

Математичні методи у психології Завдання вивчення курсу – надання знань щодо сутності, призначення, способів застосування математичних методів у психології. Формування умінь і знань змісту і способів формування вибірок, первинної обробки даних, підготовки статистичних висновків, використання кореляційного, дисперсійного, кластерного і факторного Читати далі …