Анонс – Круглий стіл “Мирні та воєнні виміри соціальної згуртованості: практика та механізми досягнення” – 20.11.2023

 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
ЛАБОРАТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ ПОЛІТИКО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА
ФАКУЛЬТЕТ ІСТОРІЇ, ПОЛІТОЛОГІЇ ТА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
КАФЕДРА ПОЛІТОЛОГІЇ ТА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у круглому столі

«МИРНІ ТА ВОЄННІ ВИМІРИ СОЦІАЛЬНОЇ ЗГУРТОВАНОСТІ: ПРАКТИКА ТА МЕХАНІЗМИ ДОСЯГНЕННЯ»

20 листопада 2023 року.

Пропонуємо поділитися своїми науковими розробками та баченням особливостей функціонування українського суспільства в умовах геополітичної турбулентності, воєнних дій та майбутнього повоєнного відновлення. На круглому столі передбачається обговорення питань чинників і вимірів згуртованості суспільства, а також небезпек, які їй загрожують, їх впливів на національну та громадянську ідентичність громадян; зміни у правосвідомості та політичній культурі нашого суспільства, їх значенні для суспільства у майбутньому та інші актуальні питання суспільної консолідації.

Міждисциплінарне бачення, Ваш професійний досвід та експертні знання можуть допомогти у вирішенні цієї багатоаспектної та різнопланової наукової проблеми. 

Для обміну досвідом щодо психологічних, соціологічних, політичних, правових, управлінських, економічних та інших вимірів соціальної згуртованості запрошуємо всіх бажаючих долучитися до нашого круглого столу.

ОРІЄНТОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КРУГЛОГО СТОЛУ:

1. Становлення нових соціальних ідентичностей в умовах війни та їх вплив на соціальну згуртованість.

2. Політика національної консолідації: практики солідаризації суспільства та механізми протидії спробам її руйнування.

3. Наслідки російсько-української війни на процеси становлення соціальної згуртованості суспільства: міждисциплінарне бачення

Для обговорення актуальної проблематики та обміну практичним досвідом щодо гуртування суспільства у мирні та воєнні часи пропонуємо: 

– до 18 листопада 2023 року надіслати заявку на пошту 1511ndovgan@gmail.com. Всі, хто надішле заявку, отримають від нас 19 листопада 2023 року лист із посиланням для входу у відеоконференцію на базі платформи GoogleMeet.

– 20 листопада 2023 року з 11.00 до 13.00 години долучитися до заходу у режимі онлайн. 

Участь для всіх учасників є безкоштовною. 

Робоча мова заходу – українська.

За результатами роботи круглого столу буде видано електронний збірник матеріалів (тези виступів учасників), який буде розміщено на сайті Електронної бібліотеки НАПН України, Інституту соціальної та політичної психології НАПН України https://ispp.org.ua/, на сайтах лабораторії психології політико-правових відносин http://psy-lpr.at.ua/, .кафедри політології та державного управління http://www.politicalscience.chnu.edu.ua/index.php?page=ua, кафедри кримінального права https://law.chnu.edu.ua/criminal-law/ Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича у січні 2024 року

Контакти для довідок: 

email: 1511ndovgan@gmail.com, 

тел.: +38-096-546-54-09 Довгань Наталія Олександрівна.

Вимоги до оформлення тез до збірнику матеріалів круглого столу:

Обсяг: від 4000 до 6000 знаків формату А4 у текстовому редакторі Microsoft Word у вигляді файлу з розширенням doc.

Гарнітура: Times New Roman, розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал – одинарний; абз. відступ – 10 мм; усі поля – по 20 мм. Сторінки не нумеруються.

Оформлення: праворуч у верхньому куті сторінки зазначити відомості про автора: ПІБ (без скорочень), науковий ступінь, вчене звання, посада та місце роботи (для кожного автора), електронна адреса, orcid ID (за наявності); нижче – коротка назва матеріалів, які ви подаєте до круглого столу; нижче – відповіді на запитання. 

Перелік використаних джерел у текстових матеріалах не наводиться. Посилання робляться у тексті у круглих дужках, у яких указуються прізвище та ініціали автора наукової праці та рік її видання: (Кочубейник О.М., 2020). 

У тексті не наводяться таблиці або малюнки.

Зразок:

Іванов Іван Іванович

кандидат психологічних наук, доцент 

кафедри ……

національного університету ім. …..

e-mail:……

orcid ID:.…

КОРОТКА НАЗВА МАТЕРІАЛІВ ПОДАНИХ ДО КРУГЛОГО СТОЛУ

Текст тез:

Текстові матеріали мають бути ретельно відредаговані авторами. 

Відповідальність за зміст та оформлення матеріалів несе автор.

ЗАЯВКА

ПІБ 
Науковий ступень, вчене звання
Місце роботи
Посада
Форма участі (очна, заочна)
Тема виступу / тез (якщо плануєте друкувати)
Номер мобільного телефону
Е-mail

Щиро вдячні за співпрацю!