Матеріали конференції «Актуальні проблеми психології малих груп в умовах війни та повоєнного часу» – 16.05.2023

Актуальні проблеми психології малих груп в умовах війни та повоєнного часу: матеріали наукової конференції (Київ, 16 травня, 2023 р.) [Електронний ресурс] / за наук. ред. П. П. Горностая, Л. Г. Чорної ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології, Асоціація політичних психологів України, ПВНЗ «Європейський університет». – Київ: Талком, 2023. − 106 с.

ISBN 978-617-8016-80-7

У збірнику розглядаються актуальні психологічні проблеми функціонування малих груп під час війни та повоєнного часу, а відтак, і викликів міжгрупової взаємодії в цих умовах. Російсько-українську війну визначено як екстремальну міжгрупову взаємодію, а психологічні механізми взаємодії, як такі, що пояснюють групові упередження та груповий егоїзм групи-агресора, ризики поляризації мирної групи за ситуативними ознаками. На тлі становлення національної ідентичності українців, як великої соціальної групи, назріла необхідність об’єднання українців на засадах спільної долі та групових цінностей, пережитих життєвих випробувань.

Адресовано науковцям і практикам, студентам і аспірантам, викладачам психологічних дисциплін закладів вищої освіти, психологам закладів загальної середньої та вищої освіти, системи післядипломної педагогічної освіти та інших психологічних служб, членам професійних психологічних асоціацій і волонтерських організацій.