Пост-реліз – Конференція «Актуальні проблеми психології малих груп в умовах війни та повоєнного часу»

Пост-реліз – Конференція

«Актуальні проблеми психології малих груп

в умовах війни та повоєнного часу»

16.05.2023

16 травня 2023 року відбулася VI Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми психології малих груп в умовах війни та повоєнного часу».

Конференція проходила в онлайн- та офлайн-форматах, на платформі ZOOM та в приміщенні Інституту соціальної та політичної психології НАПН України.

Організатором Конференції, присвяченої актуальним проблемам психології малих груп в умовах війни та повоєнного часу, стала лабораторія психології малих груп та міжгрупових відносин Інституту соціальної та політичної психології НАПН України. Співорганізатори заходу: Асоціація політичних психологів України, ПНЗ «Європейський університет», кафедра практичної психології та соціальних технологій.

З вітальним словом до учасників заходу звернулися: Чуніхіна Світлана Леонідівна – заступник директора з науково-методичної роботи Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, канд. психол. н.; Абрамян Наталія Дмитрівна – завідувачка кафедрою практичної психології та соціальних технологій ПНЗ «Європейський університет», канд. психол. н., доцент; Чорна Лідія Георгіївна – завідувачка лабораторії психології малих груп та міжгрупових відносин Інституту соціальної та політичної психології НАПН України», канд. психол. наук, ст. н. с.

У заході взяли участь 51 особа, науковці, практики, викладачі, психологи, соціальні працівники та працівники освітніх установ, представники державних, громадських, приватних, волонтерських організацій і центрів, ветеранського фонду Міністерства у справах ветеранів України, представники різних регіонів України та закордонних освітніх установ і організацій (Швейцарія, Німеччина, Польща).

Учасники Конференції заслухали та обговорили низку доповідей. Любов Найдьонова, заступник директора з наукової роботи Інституту соціальної та політичної психології НАПН України докт. психол. н., член-кор. НАПН України, та Михайло Найдьонов, професор Державного університету інфраструктури та технологій докт. психол. н., ст. н. сп., представили аналіз процесів групової рефлексії в посттравматичному зростанні і повоєнному відновленні громад. Павло Горностай, головний науковий співробітник лабораторії психології малих груп та міжгрупових відносин ІСПП НАПН України, докт. психол. наук, професор, охарактеризував ключові ідеї та концепції соціальної психології колективної травми війни. Нові порядки соціальності та їхні ризики в умовах пост-війни були розглянуті у доповіді Ольги Кочубейник, головного наукового співробітника лабораторії психології політико-правових відносин Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, докт. психол. наук, ст. н. с. Олена Суший, завідувачка лабораторії методології психосоціальних і політико-психологічних досліджень Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, докт. наук з державного управління, доцент, проаналізувала нові виклики та старі проблеми повоєнного відновлення громад. Особливості адаптації підлітків та проблеми підготовки студентів психологів до професійної діяльності в умовах війни були розглянуті представниками ПНЗ «Європейський університет» Наталією Абрамян, завідувачкою кафедри практичної психології та соціальних технологій, канд. психол. н., доцент, та Миколою Максимовим, професором кафедри практичної психології та соціальних технологій, докт. психол. наук, доцент.

Ряд доповідей стосувалася надзвичайно важливих прикладних і практичних аспектів психології малих груп в умовах війни та повоєнний час, зокрема: збереження національної ідентичності українських мігрантів у Німеччині (Розаліна Благовіста Климчук, аспірантка Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, VHS-Bildungswerk GmbH Aschersleben, Німеччина, психолог); ставлення населення України до психологічної допомоги в умовах воєнного стану в країні (Олександр Позній, аспірант Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, кафедра соціології та публічних комунікацій, дослідницька компанія «Актив-Груп», директор); досвіду діяльності груп психологічної підтримки в умовах повномасштабної війни (Олена Лашко, канд. психол. наук, «Гаряча лінія підтримки», Український ветеранський фонд Міністерства у справах ветеранів України, головний психолог, ГО «Українська асоціація психологічної підтримки», голова; Інна Кошова канд. психол. наук, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, доцент кафедри загальної та практичної психології, «Гаряча лінія підтримки», Український ветеранський фонд Міністерства у справах ветеранів України, психолог-консультант); соціально-психологічних проблем адаптації українських біженців у Швейцарії  (Циганенко Галина, Tsyhanenko Halyna, к.психол.н., старший дослідник Університет Базелю, Швейцарія, University of Basel).

Співробітники лабораторії психології малих груп та міжгрупових відносин НАПН України зосередили увагу своїх доповідей на територіальних та історичних аспектах міжгрупової взаємодії під час війни та у повоєнний час. Зокрема, завідувачка лабораторії, старший науковий співробітник Лідія Чорна проблематизувала питання сварок між українцями як феномену міжгрупової взаємодії; провідний науковий співробітник лабораторії Оксана Яремчук представила соціально-психологічну модель історичного досвіду у міжгруповій взаємодії; молодший науковий співробітник лабораторії Дмитро Ларін розкрив специфіку формування упереджень у великих соціальних групах.

Окрім доповідей, в межах конференції було проведено три майстер-класи. Ольга Плетка, старший науковий співробітник лабораторії психології малих груп та міжгрупових відносин, канд. психол. н. запропонувала аудиторії здійснити аналіз проблем українців та стратегій їхнього розв’язання, а також бачення перспектив соціальних процесів у просторі війни та повоєнного миру. На майстер-класі Всеволода Зеленіна, професора кафедри політичної психології та міжнародних відносин Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, канд. психол. наук, учасники познайомилися з можливостями використання психотехнологій міфодизайну та медіа-практик інформаційного протистояння в умовах конвенційної війни, коли одна зі сторін вдається до неконвенційних воєнних тактик. Майстерня Оксани Яремчук, провідного наукового співробітника лабораторії психології малих груп та міжгрупових відносин ІСПП НАПН України була присвячена міфодрамі історичного досвіду.

Учасники Конференції зазначили, що в умовах війни відбувається ментальне, культурне, духовне, психологічне розмежування українців від росіян, і на цьому тлі – кристалізація української ідентичності. Однак існують загрози поляризації українців на підгрупи за декількома критеріями: були там, на війні – не були; поїхали, за кордон, – залишилися; виїхали з окупованих територій – залишилися; спілкуються державною мовою або ні. Варто зазначити, що абсолютне розмежування українців має бути лише з росіянами, з усіма, хто співпрацює з ворогом, підтримує ідеологію «руського міру», а всі інші конфронтаційні процеси міжгрупової взаємодії серед українців мають бути припинені. Виважена професійна дискусія, на противагу сваркам, є інструментом розв’язання життєвих завдань у процесі соціальної взаємодії. Українці, як велика соціальна група, складається з малих та середніх груп, і саме особливості взаємодії між ними обумовлюють міцність української ідентичності. У взаємодії стереотипізовані соціальні узагальнення мають бути замінені на позиції розуміння контексту, мотивів, історичних дискурсів українців. Настав час для розуміючого політичного та громадського лідерства в українському суспільстві, розбудови моделей об’єднання українців на засадах спільної долі, спільних цінностей, пережитих життєвих випробувань.

Більш детальну інформацію про проведення Конференції «Актуальні проблеми психології малих груп в умовах війни та повоєнний час» розміщено на сайті лабораторії психології малих груп та міжгрупових відносин, а також на сайті Інституту соціальної та політичної психології НАПН України http://gorn.kiev.ua/group/table5.html , https://ispp.org.ua/