Пост-реліз – Звітна наукова конференція «Соціальна і політична психологія сьогодні: здобутки, проблеми, нові рубежі» – 14-15.03.2023

14-15 березня 2023 року у змішаному (оффлайн-онлайн) форматі відбулася звітна наукова конференція «Соціальна і політична психологія сьогодні: здобутки, проблеми, нові рубежі». Захід було організовано Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України спільно з Національною академією педагогічних наук України.

Звітну наукову конференцію відкрив Віталій Григорович Панок, в.о. академіка секретаря Віділення психології та спеціальної педагогіки НАПН України, директор Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи НАПН України, член-кореспондент, доктор психологічних наук, професор.

У вітальному слові директор Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, член-кореспондент НАПН України, кандидат психологічних наук, Микола Миколайович Слюсаревський привітав присутніх з науковим святом – щорічною звітною науковою конференцією в Інституті соціальної та політичної психології НАПН України, присвяченою здобуткам української психологічної науки в умовах повномасштабної війни.

Протягом обох днів конференції майже не припинялися повітряні тривоги, однак доповіді учасників тривали попри небезпеку, так само, як обговорення і запитання від вчених колег.

Модерували роботу звітної наукової конференції Світлана Леонідівна Чуніхіна, заступник директора з науково-методичної роботи Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, кандидат психологічних наук та Ірина Гурамівна Губеладзе, в.о. заступника директора з наукової роботи Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, доктор психологічних наук.

Під час круглого столу були презентовані та обговорені доповіді:

Слюсаревський Микола Миколайович, чл.-кор. НАПН України, к.психол.н., директор Інституту «Проблема соціалізації особистості: теоретико-методологічне обґрунтування дискурсивного підходу»;

Найдьонова Любов Антонівна, чл.-кор. НАПН України, д.психол.н., с.н.с., заступник директора з наукової роботи «Інноваційні засоби розвитку медіаосвіти в умовах технологічних революцій, пандемії і війни»;

Остапенко Ірина Віталіївна, к. психол.н., завідувачка лабораторії психології політичної поведінки молоді «Регіональні особливості ідентифікації молоді у проєктуванні майбутнього: програма емпіричного дослідження»;

Духневич Віталій Миколайович, к.психол.н., п.н.с. лабораторії психології політико-правових відносин «Готовність до надзвичайної ситуації: формуємо безпечний простір»;

Гриценок Людмила Іванівна, н.с. лабораторії психології спілкування «Пошук релевантних підходів до вивчення уявлень про психологічний добробут дитини в школі»;

Чижевський Сергій Олександрович, аспірант лабораторії психології мас і спільнот, заступник начальника відділу воєнно-психологічних досліджень Науково-дослідного центру гуманітарних проблем ЗСУ, полковник «Командотворення у військових підрозділах: соціальнопсихологічний аспект»;

Кочубейник Ольга Миколаївна, д.психол.н., с.н.с., г.н.с. лабораторії психології політико-правових відносин «Геноцид як соціально конструйована надзвичайна ситуація: психологічні виміри»;

Суший Олена Володимирівна, д.н.держ.упр., доц., завідувачка лабораторії методології психосоціальних і політико-психологічних досліджень «Соціально-психологічне прогнозування в умовах воєнного часу»;

Жовтянська Валерія Вікторівна, д.психол.н., с.н.с., п.н.с. лабораторії методології психосоціальних і політико-психологічних досліджень «Можливості та обмеження суб’єктного підходу у прогнозуванні процесів суспільного розвитку»;

Яремчук Оксана Василівна, д.психол.н., доц., п.н.с. лабораторії психології малих груп та міжгрупових відносин «Соціально-психологічна концепція спільного вчинку творення ціннісно-смислового континууму консолідації української політичної нації»;

Чистяк Ольга Володимирівна, к.психол.н., доц., с.н.с. лабораторії психології спілкування «Модель взаєморозуміння батьків і дітей в контексті освітніх досягнень дитини»;

Дворник Марина Сергіївна, к.психол.н., ст. дослідник, завідувачка лабораторії соціальної психології особистості «Промоція здорового способу життя особистості в умовах війни: концептуальні засади дослідження»;

Діброва Валерія Анатоліївна, н.с. лабораторії психології мас і спільнот, аспірантка лабораторії соціальної психології особистості «Особистісне майбутнє ВПО: стратегії конструювання»;

Губеладзе Ірина Гурамівна, д.психол.н., ст. дослідник, завідувачка лабораторії психології мас і спільнот, в.о. заступника директора з наукової роботи «Взаємодія спільнотних ідентичностей в умовах міждержавного воєнно-політичного протистояння: концептуальні засади дослідження»;

Петровська Інга Ростиславівна, к.т.н., доцент, докторантка лабораторії психології політичної поведінки молоді «Типологія громадянської ідентичності особистості»;

Стрільчук Оксана Володимирівна, к.психол.н., н.с. лабораторії психології мас і спільнот «Спільнотна ідентичність у контексті прояву екологічно відповідальної поведінки українців»;

Чорна Лідія Георгіївна, к. психол.н., с.н.с., завідувачка лабораторії психології малих груп та міжгрупових відносин «Механізми міжгрупової взаємодії: пояснювальні принципи, історичні і територіальні виміри»;

Плетка Ольга Тарасівна, к.психол.н., с.н.с. лабораторії психології малих груп та міжгрупових відносин «Особливості прояву територіальної ідентичності у міжгруповій взаємодії в умовах війни»;

Коробанова Ольга Леонідівна, к.психол.н., с.н.с. лабораторії психології малих груп та міжгрупових відносин «Психологічні проблеми міжгрупової взаємодії в середовищі української молоді».

На завершення конференції Віталій Григорович Панок відмітив якісну роботу Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, а також наголосив на подальшому її покращенні, зокрема, більшій доступності наукових доповідей для широкої аудиторії та використанні англійської мови для активної співпраці з міжнародними установами.

Учасниками звітної наукової конференції були підбиті підсумки:

  1. Розробки Інституту тісно корелюють із реаліями сьогодення і дають відповіді на питання, з якими стикнулося сучасне українське суспільство. Найбільш актуальні проблеми, що нині стоять перед суспільством, різнобічно і ґрунтовно розглянуті різними лабораторіями Інституту.

  2. Посилилася взаємодія і суміжність тематики досліджень між підрозділами Інституту, отже, є потреба представити напрацювання лабораторій у формі методологічного семінару. У тому числі на обговорення в рамках методологічного семінару слід винести питання взаємозв’язку понять «напрям дослідження», «підхід» та «дискурс», а також проблематику дослідження ідентичності, особливо в контексті міжгрупової взаємодії та питань розбудови і відновлення українського суспільства.

  3. Культуру представлення методик в Інституті варто вдосконалити, приділити більше уваги конкретним показникам шкал, публікувати не тільки відповіді, але і запитання, що дозволить глибше розуміти представлені результати і успішно поширювати розробки науковців Інституту для використання як науковцями інших установ, так і психологами-практиками.

  4. Більше уваги слід приділити ширшому представленню результатів досліджень здобувачів.

  5. Оприлюднити результати досліджень науковців Інституту для широкої аудиторії зацікавлених осіб.

  6. Проблематика досліджень науковців Інституту неухильно розширюється – цікавими для вчених останнім часом стали екологічна психологія, проблематика поколінь тощо.