Матеріали круглого столу – «Міжгрупова взаємодія в умовах війни: ідентичності, картини світу, долання травми» – Київ, 9 червня, 2022 р.

Міжгрупова взаємодія в умовах війни: ідентичності, картини світу, долання травми: матеріали круглого столу (Київ, 9 червня, 2022 р.) [Електронний ресурс] / За наук. ред. П. П. Горностая, Л. Г. Чорної ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології, Асоціація політичних психологів України. – Київ : Талком, 2022. − 74 с.

 

У збірнику Матеріалів Круглого столу «Міжгрупова взаємодія в умовах війни: ідентичності, картини світу, долання травми» розглядаються актуальні питання викликів та соціально-психологічних ресурсів міжгрупової взаємодії під час війни. Російсько-українську війну визначено як війну ідентичностей великих соціальних груп і як форму екстремальної міжгрупової взаємодії. З огляду на непримиренність картин світу українців і росіян обґрунтовано ціннісно-смислові виміри війни, беззаперечну моральну перевагу українців над рашистськими загарбниками. Розглянуто прикладні питання долання воєнної травматизації, вразливості до інформаційних атак, зцілення потерпілих від травм війни та підтримки психічного здоров’я різних соціальних груп.

Адресовано науковцям і практикам, студентам і аспірантам, викладачам психологічних дисциплін закладів вищої освіти, психологам закладів загальної середньої та вищої освіти, системи післядипломної педагогічної освіти та інших психологічних служб, членам професійних психологічних асоціацій і волонтерських організацій.