Анонс – прийом матеріалів до круглого столу «Надзвичайна подія: соціальні, психологічні, суспільні виміри»

Повномасштабне вторгнення росії на нашу землю, стало тією надзвичайною ситуацією, яка зачепила так чи інакше кожного з нас. Змінився не просто спосіб життя, сама ситуація підняла на новий рівень значущості питання фізичного та психологічного виживання, питання психологічної безпеки загалом. Нарівні з воєнною рашистською навалою так само актуалізувалася інформаційна війна, покликана посіяти паніку та хаос, зруйнувати ту психологічну єдність, що виникла. На новий рівень актуальності підійняті питання психологічного відновлення після пережитого, ідентифікації громадян та консолідації українського суспільства.

Для обговорення цих питань та обміну досвідом психологічної роботи з різними верствами населення в ситуаціях, що супроводжуються значними змінами звичного способу життя, є фізично або психологічно небезпечними для громадян буде присвячено роботу нашого круглого столу.

Форма участі – заочна.

Участь у круглому столі для всіх учасників є безкоштовною.

За результатами роботи Круглого столу буде видано електронний збірник матеріалів (тези виступів учасників), який буде розміщено на Інтернет-сайті лабораторії психології політико-правових відносин http://psy-lpr.at.ua/ та Інституту соціальної та політичної психології https://ispp.org.ua/ у липні 2022 року.

Чекаємо на Ваші матеріали до 27 червня 2022 р. включно за адресою: greyeyed76@gmail.com.

Вимоги до оформлення тез доповідей:

  • Обсяг – до 3 сторінок формату А4 у текстовому редакторі Microsoft Word у вигляді файлу з розширенням *.doc (docx); шрифт – Times New Roman, розмір – 14, міжрядковий інтервал – 1,5; абз. відступ – 10 мм; усі поля – по 20 мм.

  • Структура тез: 1) прізвище, ініціали автора / співавторів (справа); 2) наступний рядок – науковий ступінь та звання (за наявності); 3) наступний рядок ‑ посада та місце роботи; 4) наступний рядок – тема (великими літерами, напівжирний шрифт, по центру); 5) текст (вирівнювання по ширині).

  • Сторінки не нумеруються.

  • Перелік використаних джерел у тезах не наводиться. Посилання робляться у тексті в круглих дужках, у яких указуються прізвище та ініціали автора наукової праці та рік її видання: (Кочубейник О.М., 2020).

  • У тексті тез не наводяться таблиці або малюнки.

У темі листа вкажіть «матеріали до круглого столу».

Щиро вдячні за співпрацю!

З повагою,

В.М. Духневич, кандидат психологічних наук,

завідувач лабораторії психології політико-правових відносин

Інституту соціальної та політичної психології НАПН України

Завантажити: 2022.06.27-krst
Завантажено разів: 31, розмір: 40.5 KB, дата: 14 Чер. 2022