Анонс – Стигматизація осіб з психічним розладами в освітньому середовищі: способи запобігання та подолання

22 квітня 2022 р. на платформі vseosvita.ua відбудеться вебінар “Стигматизація осіб з психічним розладами в освітньому середовищі: способи запобігання та подолання”.

Авторка і ведуча – завідувачка лабораторії психології мас і спільнот Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, докторка психологічних наук, старша дослідниця Ірина Губеладзе.

Стигма як упереджене ставлення принижує гідність і ставлення до людини чи групи, їх статус у суспільстві. Стигматизація, нетерпимість та дискримінація людей за різними ознаками, у тому числі осіб з психічними розладами, призводить до виникнення напруження і нетолерантності в соціуму, чим суттєво знижує якість життя стигматизовуваних осіб.

Як же жити в оточенні різноманітності? Це і є однією зі значущих сучасних проблем суспільства, в якому зростає наше молоде покоління. Для запобігання стигми та дискримінації в освітньому середовищі важливе значення надається розвитку відносин, побудованих на цінностях толерантності до інакшості учасників освітнього процесу. І в цьому сенсі школа, як суспільство в мініатюрі є середовищем найбільш придатним для підвищення обізнаності про стигму, а також про толерантність, емпатію, прийняття, асертивність. Адже ці риси не є успадкованими від народження, а набуваються протягом життя. Тож школа може і має бути лабораторією для практикування толерантності до інакшості і різноманіття як ставлення і поведінки в різних обставинах та стосунках.

Мета

Метою є розширення знань і компетентності вчителів щодо варіативності прояву стигматизації в освітньому середовищі щодо осіб з психічними розладами, та формування навички запобігання поширення такої стигматизації.

Завдання:

  • розкрити поняття стигма, стигматизація, дискримінація;
  • визначити основні варіанти прояву стигматизації в освітньому середовищі щодо осіб з психічними розладами;
  • показати, наскільки поширеними є певні психічні розлади серед нашого оточення;
  • розглянути основні способи запобігання стигматизації в освітньому середовищі щодо осіб з психічними розладами.

Очікувані результати:

  1. здатність застосовувати нові знання та навички для формування толерантного освітнього середовища і запобігання стигматизації в освітньому середовищі;
  2. розуміння особливостей прояву певних психічних розладів для вчасного їх розпізнавання і корегування власної поведінки;
  3. засвоєння інформації про способи запобігання стигматизації в освітньому середовищі щодо осіб з психічними розладами та формування толерантного освітнього середовища.

Цільова авдиторія

Вчителі, батьки, психологи, методисти та керівники закладів освіти.

Зареєструватися до участі та отримати більше інформації можна за цим посиланням.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *