Анонс – Стигматизація осіб з психічним розладами в освітньому середовищі: способи запобігання та подолання

22 квітня 2022 р. на платформі vseosvita.ua відбудеться вебінар “Стигматизація осіб з психічним розладами в освітньому середовищі: способи запобігання та подолання”.

Авторка і ведуча – завідувачка лабораторії психології мас і спільнот Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, докторка психологічних наук, старша дослідниця Ірина Губеладзе.

Стигма як упереджене ставлення принижує гідність і ставлення до людини чи групи, їх статус у суспільстві. Стигматизація, нетерпимість та дискримінація людей за різними ознаками, у тому числі осіб з психічними розладами, призводить до виникнення напруження і нетолерантності в соціуму, чим суттєво знижує якість життя стигматизовуваних осіб.

Як же жити в оточенні різноманітності? Це і є однією зі значущих сучасних проблем суспільства, в якому зростає наше молоде покоління. Для запобігання стигми та дискримінації в освітньому середовищі важливе значення надається розвитку відносин, побудованих на цінностях толерантності до інакшості учасників освітнього процесу. І в цьому сенсі школа, як суспільство в мініатюрі є середовищем найбільш придатним для підвищення обізнаності про стигму, а також про толерантність, емпатію, прийняття, асертивність. Адже ці риси не є успадкованими від народження, а набуваються протягом життя. Тож школа може і має бути лабораторією для практикування толерантності до інакшості і різноманіття як ставлення і поведінки в різних обставинах та стосунках.

Мета

Метою є розширення знань і компетентності вчителів щодо варіативності прояву стигматизації в освітньому середовищі щодо осіб з психічними розладами, та формування навички запобігання поширення такої стигматизації.

Завдання:

  • розкрити поняття стигма, стигматизація, дискримінація;
  • визначити основні варіанти прояву стигматизації в освітньому середовищі щодо осіб з психічними розладами;
  • показати, наскільки поширеними є певні психічні розлади серед нашого оточення;
  • розглянути основні способи запобігання стигматизації в освітньому середовищі щодо осіб з психічними розладами.

Очікувані результати:

  1. здатність застосовувати нові знання та навички для формування толерантного освітнього середовища і запобігання стигматизації в освітньому середовищі;
  2. розуміння особливостей прояву певних психічних розладів для вчасного їх розпізнавання і корегування власної поведінки;
  3. засвоєння інформації про способи запобігання стигматизації в освітньому середовищі щодо осіб з психічними розладами та формування толерантного освітнього середовища.

Цільова авдиторія

Вчителі, батьки, психологи, методисти та керівники закладів освіти.

Зареєструватися до участі та отримати більше інформації можна за цим посиланням.