Матеріали V Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції «Простір арт-терапії: міф, метафора, символ» 28 лютого – 1 березня 2008 р. (м. Київ)

Простір арт-терапії: міф, метафора, символ: Матеріали V Міждисциплінарної науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Київ, Інститут соціальної та політичної психології АПН України – ЦІППО АПН України, 28 лютого – 1 березня 2008 р.) / За наук. ред. А.П. Чуприкова, Л.А. Найдьонової, О.А. Бреусенка-Кузнєцова, О.Л. Вознесенської. – К.: Міленіум, 2008. – 102 с.

У збірнику представлено тези доповідей та матеріали майстер-класів і лабораторій V Міждисциплінарної науково-практичної конференції з міжнародною участю «Простір арт-терапії: міф, метафора, символ» (м. Київ, Інститут соціальної та політичної психології АПН України – ЦІППО АПН України, 28 лютого-1 березня 2008 р.), які відбивають сучасний стан теорії та практики арт-терапевтичної допомоги особистості у галузі застосування міфу, метафоризації, символізації для вирішення життєвих проблем та пошуку внутрішніх ресурсів особистісного зростання.

Для арт-терапевтів, психологів, педагогів, психіатрів, мистецтвознавців, для всіх, хто цікавиться вітчизняним та світовим досвідом арт-терапії.

 

Завантажити: art-conf-08
Завантажено разів: 145, розмір: 1.0 MB, дата: 07 Гру. 2021