Оголошення – Конкурс на заміщення посад

Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на заміщення посад:

Лабораторія соціальної психології особистості:

завідувача лабораторії – 1;

старшого наукового співробітника – 2;

молодшого наукового співробітника – 2.

Лабораторія психології мас та спільнот:

завідувача лабораторії – 1;

головного наукового співробітника – 1;

старшого наукового співробітника – 1;

наукового співробітника – 2,5.

Лабораторія психології політичної поведінки молоді:

завідувача лабораторії – 1;

головного наукового співробітника – 1;

старшого наукового співробітника – 3;

наукового співробітника – 1.

Лабораторія методології психосоціальних і політико-психологічних досліджень:

провідного наукового співробітника – 1;

старшого наукового співробітника – 1;

наукового співробітника – 1.

Лабораторія психології політико-правових відносин:

провідного наукового співробітника – 1;

наукового співробітника – 1.

Лабораторія психології спілкування:

старшого наукового співробітника – 3;

наукового співробітника – 1.

Лабораторія психології малих груп та міжгрупових відносин:

старшого наукового співробітника – 1.

Термін подання документів – місяць від дня опублікування оголошення.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи: заяву (написану власноруч) на ім’я директора інституту про участь у конкурсі; копію документа, що посвідчує особу; заповнену особову картку (встановленого зразка); автобіографію; копію трудової книжки; копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присудження вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних); перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) фахових виданнях; письмову згоду на обробку персональних даних.

Документи надсилати на адресу:

04070, м. Київ, вул. Андріївська, 15,

каб. 22 (ст. інспектор з кадрів – Мелещенко Оксана Михайлівна).

Телефон для довідок: 425-24-08.