Пост-реліз – IХ Всеукраїнська наукова конференція «Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина української держави» – 24-25 листопада 2021

ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ТА ЇЇ РОЛЬ У СТАНОВЛЕННІ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

 

24-25 листопада 2021 року у гібридному форматі на базі Інституту соціальної та політичної психології НАПН України та за співорганізації Асоціації політичних психологів України відбулася IХ Всеукраїнська наукова конференція «Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина української держави»

З вітальним словом до учасників конференції виступив президент Національної академії педагогічних наук України, дійсний член НАН і НАПН України, доктор філософських наук, професор, Кремень Василь Григорович, наголосивши на необхідності розвитку політичної психології як галузі, її ролі і значенні у формуванні відповідального громадянина і розбудові демократичного суспільства, а також у науково-обґрунтованому плануванні і супроводі здійснюваних реформ, утому числі у сфері освіти і науки.

Також учасників конференції привітали віце-президент НАН України, директор Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України, чл.-кор. НАН України, дійсний член НАПН України, д.іст.н., професор Рафальський Олег Олексійович; академік-секретар Відділення психології, вікової фізіології та дефектології НАПН України, директор Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України, президент Товариства психологів України, дійсний член НАПН України, д.психол.н., професор Максименко Сергій Дмитрович; декан факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, чл.-кор. НАПН України, д.психол.н., професор Данилюк Іван Васильович; начальник відділу психологічного забезпечення Головного управління Національної гвардії України Чижевський Сергій Олександрович; директор Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, почесний президент Асоціації політичних психологів України, віце-президент Товариства психологів України, чл.-кор. НАПН України, к.психол.н. Слюсаревський Микола Миколайович; та президент Асоціації політичних психологів України, голова Ради молодих вчених НАПН України, старший науковий співробітник лабораторії психології мас і спільнот Інституту соціальної та політичної психології НАПН України к.психол.н. Губеладзе Ірина Гурамівна.

Народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації, к. філософ. н. Подгорна Вікторія Валентинівна у своїй доповіді наголосила на доцільності та ефективності створення українських політичних цифрових платформ та потребу психологічного супроводу таких нововведень, зокрема і у формуванні довіри населення до таких платформ.

Під час пленарного та секційних засідань учасники мали змогу обговорити надзвичайно широке коло питань, зокрема про:

– зміст і динаміку уявлень українського суспільства про національні символи;

– колективне почуття власності до країни як основи формування громадянської ідентичності;

– особливості підготовки політичних психологів у закладах середньої та вищої освіти;

– соціальні уявлення української молоді про благополуччя;

– нові завдання політичної психології в контексті реформування українського суспільства, зовнішньої військової агресії та пандемії COVID-19;

– український ціннісний контекст визначення винуватців корупції;

– травму жертви і травму агресора в міжгрупових конфліктах;

– соціальну солідарність в контексті пошуку шляхів досягнення і збереження цілісності суспільства;

– політико-психологічні проблеми розвитку освіти, соціалізації молоді, інформаційної безпеки та подолання гендерно зумовленого насильства;

– інформаційну безпеку середовища як чинник розвитку громадянської компетентності молоді;

– етичні засади діяльності політичного психолога

та багато інших гострий та суспільно-значущих питань.

Також учасники Конференції взяли участь у двох круглих столах та трьох майстер-класах.

Круглі столи:

    1. «Український міф: втеча від реальності чи сучасна інформаційна зброя?» (Модератор – Зеленін В.В.)
    2. «Саморегуляція медіа і демократія: політико-психологічні перспективи» (Модератор – Найдьонова Л.А.)

Майстер-класи:

«Алгоритм оцінки невербальних сигналів у політичних переговорах» (Ведучий – Кім В.В.)

«Історичний міфодизайн: психотехнології трансформації національної пам’яті» (Ведучий – Зеленін В.В.)

«Вірусофобія vs вакцинофобія: соціодрама на тему колективної травми у зв’язку з пандемією» (Ведучий – Горностай П.П.)

Загалом у заході взяло участь більше 70 осіб

Детально з програмою заходу можна ознайомитися на сайті Інституту соціальної та політичної психології НАПН України