Анотація на навчальний посібник (хрестоматію) – Кальницької Ю. С. – «Соціальна психологія в Україні: кінець ХІХ – перша половина ХХ століття»

Навчальний посібник (хрестоматія) “Соціальна психологія в Україні: кінець ХІХ – перша половина ХХ століття” кандидата психологічних наук Кальницької Ю. С. є органічним доповненням до монографії цього автора «Історія соціальної психології в Україні: друга половина ХІХ – початок ХХ століття», що побачила світ у 2019 році. Посібник в оригінальних текстах  презентує інтелектуальну спадщину видатних мислителів і науковців, що у зазначений історичний період працювали в Україні, ілюструючи відтворену в монографії загальну картину, послідовність та логіку становлення соціально-психологічної думки в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

Адресується викладачам дисциплін загальнопсихологічного та соціально-психологічного профілю закладів вищої та післядипломної освіти, аспірантам і студентам, особам, що підвищують кваліфікацію за напрямами психології та соціальної роботи, науковцям і психологам-практикам. Може становити інтерес також для вчених, що розробляють проблеми філософії науки, наукознавства, історії соціальних наук.