Анотація на монографію – Титаренко Т. М. – «Психологічне здоров’я особистості: засоби самодопомоги в умовах тривалої травматизації» (8,0 др. арк.)

Книгу присвячено дослідженню психологічного здоров’я особистості, що переживає наслідки довготривалого військового конфлікту.
Визначено особистісні чинники та індикатори психологічного здоров’я.
Розглянуто можливості соціально-психологічної реабілітації особистості в умовах травматизації.
Запропоновано модель соціально-психологічної реабілітації травмованої особистості. Розроблено техніки, способи і прийоми психологічної допомоги, які сприятимуть підвищенню готовності особистості до подолання надмірних стресових перевантажень та профілактиці психотравматизації різних верств населення.

Книгу адресовано практичним, клінічним, військовим психологам, соціальним і медичним працівникам, громадським активістам, волонтерам, педагогам, журналістам, що беруть участь у реабілітації ветеранів АТО, членів їхніх сімей, переселенців тощо.