Анотація на методичні рекомендації – Хоріної О. І. – «Рефлексивні основи соціально-психологічного супроводу модернізаційних процесів в освіті» (1,5 д. а.)

Методичні рекомендації побудовані на основі теоретичного доробку науковців, напрацьованого в процесі конструювання технології соціально-психологічного супроводу освітніх реформ та апробованого за запитами освітніх закладів.

Викладений матеріал висвітлено з позиції рефлексивного підходу, зокрема теорії групової рефлексії.
Ресурсною складовою міжперсонального компоненту групової рефлексії є процеси: взаєморозуміння, взаємного погодження інтересів та взаємодії на етапі прийняття рішень, створення стратегій та реалізації плану досягнення бажаного результату.

Методичні рекомендації містять перелік маркерів, які свідчать про потребу освітнього закладу у соціально-психологічному супроводі в процесі впровадження реформ.
Показано сутність соціально-психологічного супроводу модернізаційних процесів, як технологічного процесу суб’єкт-суб’єктної взаємодії.
Представлено основну умову результативного супроводу – суб’єктну позицію всіх учасників на індивідуальному та груповому рівнях.
Рефлексивні процедури допомагають створити такі умови співпраці, за яких суб’єктність кожного учасника буде очевидна всім учасникам процесу.
Вони запропоновані у якості складової частини технологічного процесу супроводу та можуть бути застосовані в цілісному вигляді в форматі рефлексивного тренінга, націленого на продуктивний вихід із проблемно-конфліктної ситуації.
Також рефлексивні процедури можуть бути використані локально, як окремий інструмент творчого вирішення викликів освітянської реальності, зокрема для продуктивного обговорення й прийняття рішення всіма членами колективу.

Рефлексивні основи плідної співпраці можуть бути застосовані освітянами й управлінцями для знаходження консенсусу в неоднозначних питаннях, ведення продуктивного діалогу з представниками місцевих громад з приводу отримання додаткового фінансування, іншої допомоги та підтримки освітньому закладу.

Методичні рекомендації будуть корисними освітянам, батькам учнів, старшокласникам, представникам професійних і місцевих спільнот, психологам, соціальним працівникам і громадським активістам, всім зацікавленим громадянам в успішному провадженні реформ.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *