Основні завдання Ради

– сприяння взаємодії між Дирекцією, Вченою радою та молодими вченими Інституту;

– підготовка пропозицій щодо залучення молодих вчених до роботи в науково-дослідницькій діяльності, стимулювання їхньої професійної діяльності, сприяння підвищенню їхнього професійного рівня, реалізації творчої і професійної активності;

– консультативна підтримка молодих вчених щодо здійснення наукової діяльності, співробітництво з іноземними партнерами і замовниками наукової продукції;

– сприяння залученню молодих вчених до участі у конкурсах наукових робіт, формуванню колективів молодих вчених для виконання перспективних наукових проектів;

– підтримка молодих вчених у проведенні ними наукових, науково-організаційних та освітніх заходів;

– сприяння розвитку і вдосконаленню наукової сфери України та її інтеграції до світового та Європейського дослідницького простору.