Історія створення Ради

РМВ ІСПП НАПН України офіційно була створена у березні 2016 року

Рада молодих вчених Інституту соціальної та політичної психології НАПН України (РМВ ІСПП) – це об’єднання наукових працівників, аспірантів, здобувачів, кандидатів наук віком до 35 років і докторантів та докторів наук віком до 40 років, які активно займаються науково-дослідною роботою.

Рада покликана сприяти професійному становленню молодих вчених, накопиченню досвіду наукових досліджень, забезпеченню їхньої активної участі у проведенні наукових досліджень, творчому зростанню, максимальному використанню наукового потенціалу, захисту прав та інтересів молодих вчених Інституту.