26-27 вересня 2019 року в м. Херсоні відбулась II Міжнародна науково-практична конференція «Соціокультурні та психологічні виміри становлення особистості»

Лабораторією психології мас та спільнот спільно із соціально-психологічним факультетом Херсонського державного університету та зарубіжними партнерами (університети Білорусі та Узбекистану) проведено II Міжнародну науково-практичну конференцію «Соціокультурні та психологічні виміри становлення особистості» 26-27 вересня 2019 року в м. Херсон. Учасники конференції – 139 осіб – науковці, викладачі, практики з психології, психотерапії, соціальної роботи та студенти-психологи Херсонського державного університету. На конференції обговорено теоретичні та практичні аспекти становлення особистості в сучасному світі в контексті соціокультурних та психологічних вимірів – особистість і спільнота в умовах воєнного конфлікту, психологічні технології розвитку ресурсів особистості в умовах суспільних трансформацій, психологічні аспекти соціалізації особистості, психологічне забезпечення інноваційних технологій в освіті. На пленарному засіданні із науковою доповіддю «Адаптація спільноти до суспільних змін унаслідок воєнного конфлікту: від переживання травми до відновлювальних зусиль та розвитку» виступила завідувач лабораторії психології мас і спільнот Коробка Л.М.; співробітники лабораторії взяли участь в конференції із публікацією матеріалів доповідей – «Структура уявлень студентської молоді про соціально-міжгрупові провини в сучасному українському суспільстві» (Васютинський В.О.), «Явище соціальної стигматизації у контексті сімейних взаємин» (Голота А.С.). Результати роботи конференції висвітлено в електронному збірнику матеріалів конференції – «Соціокультурні та психологічні виміри становлення особистості : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 жовтня 2019 року, м. Херсон)».