Практичний посібник «Соціально-психологічні технології відновлення особистості після травматичних подій» (10,0 д. а., 2018 р.)

Актуальність висвітлюваної у посібнику проблематики пов’язана, насамперед, із спробою системного, фундаментального вивчення процесів збереження соціально-адаптивних можливостей людини, оновлення та підвищення життєвої активності в умовах переживання довготривалих травматичних подій. Результати проведеного дослідження створюють теоретико-методологічний та методичний базис для соціально-психологічних інтервенцій, спрямованих як на подолання стресових розладів, так і на профілактику деструктивних реакцій, що блокують можливості людини пережити травму. Це дає підставу зазначити, що дослідження із вказаної проблематики виконується у руслі новітніх теоретико-методологічних підходів та має наукову новизну та теоретичне значення як для психології особистості, так і для консультативної, клінічної психології, реабілітології, соціальної роботи.
Тематика посібника відповідає Напряму 12. “Психологія особистості. Соціальна психологія” Основних напрямів досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні.
У посібнику висвітлюються результати дослідження соціально-психологічної реабілітації особистості, що переживає наслідки травматичних подій. Розроблено технологічний підхід до відновлення особистості, запропоновано ресурси, індикатори і критерії психологічного здоров’я особистості та розглянуто етапи реабілітації. Запропоновано способи організації комплексної психосоціальної підтримки особистості у надзвичайній ситуації. Визначено можливості реінтеграції проблемної особистості у суспільство, засоби відновлення зв’язків із сімейним оточенням, шляхи вирішення актуальних життєвих завдань. Висвітлено структуру ресурсів життєздатності особистості та обґрунтовано доцільність застосування технологій їх відновлення. Визначено потенціал мобільних застосунків як інструменту регуляції психологічного стану користувачів та запропоновано алгоритми їх використання в якості психологічної допомоги та самодопомоги. З’ясовано різновиди психологічних втрат військових та визначено можливості використання ресурсу самоефективності при їх переживанні. Представлено технології подолання відчуження в учасників бойових дій. Обґрунтовано умови підвищення продуктивності соціально-психологічної адаптації внутрішньо переміщених осіб та розроблено арт-технології роботи з ними.
Проблематика посібника має також велике значення для соціальної практики, оскільки сприяє вирішенню гостро актуального соціального завдання – створенню умов для збереження і відновлення психологічного здоров’я людей, що постраждали від довготривалої травматизації.
Зміст та обсяг посібника повністю відповідають меті і завданням дослідження, визначених у Технічному завданні на виконання НДР. Усі заплановані завдання знайшли своє повне відображення у рукописі посібника.
Посібник адресовано практичним, клінічним, військовим психологам, реабілітологам, соціальним і медичним працівникам.

Один коментар до “Практичний посібник «Соціально-психологічні технології відновлення особистості після травматичних подій» (10,0 д. а., 2018 р.)”

  1. Дякую за інформацію Підкажіть, будь ласка, які документи і куди потрібно подавати, щоб отримати статус учасника бойових дій?

Коментарі закриті.