Методичні рекомендації «Психолого-педагогічні технології формування позитивної громадської думки щодо освітніх реформ» (2 друк. арк.)

У методичних рекомендаціях висвітлено особливості сучасних психолого-педагогічних технологій супроводу освітніх реформ, які відбуваються в Україні у реальному житті. Висвітлено сутність проблеми супроводу освітніх реформ та особливості психолого-педагогічних технологій для його здійснення. Значну увагу приділено прикладним аспектам використання методів консолідації громадської думки в освітньому закладі. Основний акцент поставлено на тому, що справжнє розв’язання суспільних протиріч у сфері освіти є єдино можливим за умови згладжування конфліктів, антагонізмів, що становлять ризики для процесів реформування освітньої галузі. Визначено головні критерії продуктивності консолідації в нинішньому соціумі. Показано, що головним суб’єктом продуктивної консолідації сьогодні повинно стати передусім громадянське суспільство, яке актуалізує координативний вимір суспільної взаємодії у площині формування позитивної громадської думки щодо освітніх реформ.
Представлений матеріал сприятиме процесам адекватної організації та реорганізації психолого-педагогічної діяльності, спрямованої на підтримку освітніх інновацій та використання на практиці запропонованих технологій. Також завдяки методичним рекомендаціям працівники зможуть коректно оцінювати та продуктивно використовувати інноваційний потенціал освітнього закладу та його колективу.
Видання розраховане на фахівців органів управління освіти, викладачів системи післядипломної освіти, працівників психологічної служби в системі освіти, а також наукових співробітників, студентів, представників громадських організацій.