Х МІЖНАРОДНИЙ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ СЕМІНАР / VIІ МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ «АРХЕТИПІКА І ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ: СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ ЗРУШЕНЬ»

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

10-11 травня 2019 року,

м. Львів

Контакти:

Едуард Афонін (науковий керівник ТМС, Національна академія державного управління при Президентові України) +38 067 2444659, e-maіl: bpafonin@gmail.com  Олег Паска (член оргкомітету ТМС, Національний університет «Львівська політехніка») +380674963805, e-maіl: oleg.paska@gmail.com
Олена Суший (вчений секретар ТМС, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України), +38 067 9109926 е-mail: a_s_y2000@yahoo.com   Котовська Ольга, (член оргкомітету ТМС, Національна академія державного управління при Президентові України, +380677860339, е-mail:  olhakotovskalviv@gmail.com

ЛЬВІВ – 2019

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ № 1

Шановні колеги!

Кафедра публічної політики та політичної аналітики Національної академії державного управління при Президентові України і кафедра адміністративного та фінансового менеджменту Національного університету «Львівська політехніка» спільно з  Всеукраїнською асамблеєю докторів наук з державного управління, Інститутом економіки і прогнозування НАН України, Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України, Українською технологічною академією запрошують науковців до участі у щорічних наукових заходах Української школи архетипіки – Х Міжнародному теоретико-методологічному семінарі та VIІ міжнародному конкурсі молодих науковців за темою: «Архетипіка і публічне управління: стратегії сталого розвитку в умовах цивілізаційних зрушень».

Програмні рамки наукового форуму 2019 року визначатиме проблематика публічного управління, пов’язана з кризою глобальної системи міжнародної безпеки, радикальними змінами, що їх зазнаватиме у середньостроковій перспективі світовий безпековий простір, та виробленням нових підходів до забезпечення безпеки і стабільності сталого розвитку.

Зростання масштабів та інтенсивності військових конфліктів, збільшення напруженості у відносинах між державами, виникнення нових зон нестабільності з дедалі ширшим залученням провідних держав до військового протистояння – ці небезпечні тенденції є симптомами кризи системи світової колективної безпеки, що з часом тільки поглиблюється.

Нові виклики і загрози та девіантна політика Росії, які руйнують встановлену за результатами Другої Світової війни архітектоніку безпекового простору, стимулюють міжнародні організації колективної безпеки (ООН, НАТО, ЄС, ОБСЄ тощо) і країни Європи переглядати сьогодні фактично вже недіючі механізми забезпечення безпеки і сталого розвитку. На що спиратиметься європейська безпека, яка стоїть на порозі радикальних змін? І яке місце займе в ній Україна?

Мета заходу: об’єднати на засадах методології соціальної архетипіки міждисциплінарні зусилля представників соціально-гуманітарного знання навколо вирішення теоретичних і практичних проблем публічного управління, пов’язаних із змінами, що їх переживає світовий безпековий простір, та вироблення нових підходів до забезпечення безпеки і сталого розвитку.

Пропонуємо учасникам форуму обрати собі один із нижче зазначених напрямів для наукової рефлексії та обговорення.

 1. Новітні виклики системі світової колективної безпеки.
 2. Національна та міжнародна безпека: традиційні і нові загрози.
 3. Європейська безпека і Україна.
 4. Стратегії сталого розвитку: глобальний, регіональний, локальний виміри.

Дата проведення: 10-11 травня 2019 року

Місце проведення: м. Львів, Національний університет «Львівська політехніка»

Робочі мови заходу — українська, англійська.

Реєстраційний внесок — відсутній.

 • Для УЧАСТІ В Х ТМС-2019 НЕОБХІДНО подати:
 • Заявку на участьдо 1 березня 2019 р. на адресу Едуарда Афоніна (bpafonin@gmail.com).
 • Рукопис статті + фотокарткудо 30 березня 2019 р. одночасно на адреси Едуарда Афоніна (bpafonin@gmail.com) та Олени Суший (a_s_y2000@yahoo.com).

Вимоги щодо оформлення рукописів статей див. у додатку (назва файлу: Прізвище_ТМС-2018.doc).

Якість портретного фото: розмір 3,3 х 4,6 см, роздільна здатність 600 dpi (понад 500 Кб), надіслати окремим файлом (назва файлу: Прізвище_фото-2018.jpeg).

Планується видати спеціальний випуск фахового збірника «Публічне урядування», що включатиме статті учасників Х ТМС-2019. Статті публікуватимуться паралельно англійською та українською мовами. Оплата публікацій відсутня, за виключенням оплати за переклад з української мови на англійську і навпаки (з розрахунку 75 грн. за 2000 тис знаків).

Основні рубрики збірника:

 • теорія та історія державного управління;
 • державна служба;
 • механізми публічного управління;
 • регіональне управління та місцеве самоврядування;
 • соціальна і гуманітарна політика;
 • дослідження, розробки, проекти в галузі публічного управління.
 • Для УЧАСТІ В VIІ МКМН-2019 НЕОБХІДНО подати:
  • Заявку на участьдо 1 березня 2019 р. на адресу Едуарда Афоніна (bpafonin@gmail.com).
  • Рукопис статті + фотокарткудо 30 березня 2019 р. одночасно на адреси Едуарда Афоніна (bpafonin@gmail.com) та Олени Суший (a_s_y2000@yahoo.com).

Вимоги щодо оформлення рукописів статей див. у додатку (назва файлу: Прізвище_ТМС-2018.doc).

Якість портретного фото: розмір 3,3 х 4,6 см, роздільна здатність 600 dpi (понад 500 Кб), надіслати окремим файлом (назва файлу: Прізвище_фото-2018.jpeg).

Оргкомітет запрошує до участі в VIІ МКМН-2019 молодих науковців (магістрантів, аспірантів, PhD і кандидатів наук віком до 35 років) всіх науково-освітніх спеціальностей.

Міжнародна конкурсна комісія експертів з Казахстану, Польщі, США, України, Франції визначить найкращі роботи конкурсантів, які будуть відзначені грошовими преміями:

1 премія — 200 $

2 премія — 150 $

3 премія — 100 $

За результатами конкурсу планується видати україно-російсько-англійський збірник наукових робіт переможців та кращих авторів VІІ міжнародного конкурсу молодих учених «Архетипіка і публічне управління: стратегії сталого розвитку в умовах цивілізаційних зрушень».

 • ПРОГРАМА ТМС-2019.

Повний текст програми буде розроблений і розісланий після надходження тематичних заявок від потенційних учасників щорічних заходів (до 1 квітня 2019 р.).

Базові елементи програми складуть:

 1. Офіційне відкриття заходів за участі керівництва університету «Львівська політехніка».
 2. Обговорення з засновниками і активістами Української школи архетипіки результатів моніторингових досліджень загальносистемних змін в Україні (1992-2018, 84 дослідження).
 3. Х Теоретико-методологічний семінар за міжнародною участю «Архетипіка і публічне управління: стратегії сталого розвитку в умовах цивілізаційних зрушень».
 4. VIІ Міжнародний конкурс молодих науковців «Архетипіка і публічне управління: стратегії сталого розвитку в умовах цивілізаційних зрушень».
 5. Загальна дискусія з вироблення принципів миру й безпеки в нових умовах сталого розвитку. Дискусія проводитиметься у форматі «динамічної мережі» (автор – Тарас Плахтій).   
 6. Екскурсії університетом «Львівська політехніка» і містом Львовом, відвідування Львівської міської ради.
 7. Вивчається питання щодо екскурсійної поїздки учасників на 5 днів до Парижу. Детальна інформація готується туроператором і буде надана додатково.
qrcode:  
 • Сайт Української школи архетипіки: http://usarch.org/ua
 • Сайт Української школи архетипіки на Facebook:
https://www.facebook.com/groups/UkrSchArchetypes/
 • Міжнародний інтернет-клуб друзів Української школи архетипіки:
https://www.youtube.com/watch?v=C421-150y28&list=PLCiE7UTMLHiNdM-9MKDe4JC-QyqQsKWyp

ВИМОГИ

до структури наукової статті та її оформлення

 1. Структура наукової статті

ПІБ автора, науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи і почтова адреса, телефон і електронна адреса, назва статті, розширена анотація (1800 друкованих знаків з пробілами), ключові слова.

Зазначена інформація подається окремими блоками українською, російською та англійською мовами перед статтею. Якість англомовного перекладу анотації до статті, визначає редколегія журналу.

Належить виділити наступні аспекти статті:

 • постановка проблеми (опис проблеми, що аналізується, у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями).
 • аналіз останніх публікацій за проблематикою та визначення невирішених раніше частин загальної проблеми.
 • мета статті.
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
 • висновки і перспективи подальших досліджень.
 • список використаних джерел не менше 10 позицій мовами оригіналу.

2. Оформлення наукової статті

 • назви структурних частин статті виділяються жирним шрифтом;
 • посилання на джерела використаних матеріалів, фактичних та статистичних даних є обов’язковими;
 • вторинне цитування не дозволяється;
 • у формулах використовуються тільки загальноприйняті символи;
 • таблиці, рисунки, графіки повинні бути пронумеровані, мати назву та продубльовані окремим файлом;
 • формат А4, гарнітура «Times New Roman», кегель № 14, міжрядковий інтервал 1,5; параметри сторінки (береги) – 2 см з усіх боків;
 • розмір статті – 20 тис. друкованих знаків з пробілами.

Детальніше про вимоги можна дивитись на сайті журналу «Публічне урядування»: http://vadnd.org.ua/ua/general-information/

ЗАЯВКА

учасника Х ТМС-2019 / VIІ МКМН-2019  

«Архетипіка і публічне управління: стратегії сталого розвитку в умовах цивілізаційних зрушень»

(Львів, 10-11 травня 2019 р.)

Прізвище, Ім’я, по Батькові

укр. _________________________________________________________________________

англ. ________________________________________________________________________

Установа (повна назва)

укр. _________________________________________________________________________

англ. ________________________________________________________________________

Посада

укр. _________________________________________________________________________

англ. ________________________________________________________________________

Науковий ступінь

укр. _________________________________________________________________________

англ. ________________________________________________________________________

Наукове звання

укр. _________________________________________________________________________

англ. ________________________________________________________________________

Дослідницькі напрямки ТМС-2019 (виберіть відповідно до назви статті)

 1. Новітні виклики системі світової колективної безпеки.
 2. Національна та міжнародна безпека: традиційні і нові загрози.
 3. Європейська безпека і Україна.
 4. Стратегії сталого розвитку: глобальний, регіональний, локальний виміри.

Назва статті

укр. _________________________________________________________________________

англ. ________________________________________________________________________

Адреса (для пересилки збірника праць, у т. ч. поштовий індекс та адреса/номер найближчого відділення «Нова пошта» – для представників з України): ___________________________

Контакти

Tел. (з кодами): дом.______________, роб.________________, моб.____________________

E-mail: ______________________________________________________________________

Skype: _______________________________________________________________________

Форми участі (позначте жирним шрифтом в кожній позиції Так / Ні):

1. Очна –з наданням статті та готовністю її презентувати у Львові                                   (Так / Ні)
2. Очно-дистанційна –з готовністю взяти участь у 4-х годинній скайп-дискусії

з вироблення принципів міжнародної безпеки                                                                      (Так / Ні) 

3. Заочна – з публікацією статті у фаховому журналі                                                           (Так / Ні) 

4. Чи потребуєте Ви:

 • спеціального запрошення                                                                                         (Так / Ні)
 • мультимедійних засобів для доповіді                                                                     (Так / Ні)
 • гуртожитку (для учасників конкурсу молодих науковців)                                   (Так / Ні)
 • Чи маєте Ви намір взяти участь у туристичній подорожі до Парижу                             (Так / Ні)