Звітня наукова конференція до 25-річчя створення Інституту “Соціальна і політична психологія сьогодні: здобутки, проблеми, нові рубежі”

26 лютого, вівторок

І ЧАСТИНА 10.00 – 13.30

Відкриття конференції 10.00–10.30

Слюсаревський Микола Миколайович. Наукові  уявлення про розвиток великих груп: критичний аналіз на тлі моделей розвитку малої групи

Титаренко Тетяна Михайлівна. Технології відновлення психологічного здоров’я особистості в умовах війни: комплексний підхід

Найдьонова Любов Антонівна. Теоретичні моделі кіберсоціалізації в контексті цивілізаційних викликів

Перерва (15 хвилин: 12.00–12.15)

Жадан Ірина Василівна. Комунікативний потенціал розвитку  громадянської компетентності студентської молоді

Іванченко Світлана Миколаївна. Динаміка ставлення освітян до впровадження освітніх інновацій: результати моніторингу 2016-2018 рр.

Петренко Ірина Володимирівна. Особливості комунікативно-технологічного врегулювання соціального конфлікту в освітньому середовищі

 

13.45 – 14.45обідня перерва

[згорнути]
ІІ ЧАСТИНА 14.45 – 18.00

Суший Олена Володимирівна. Націєтворчий процес
у координатах соцієтальної кризи в Україні

Коробка Лариса Миколаївна. Соціально-психологічні засоби підвищення адаптивності спільноти до наслідків воєнного конфлікту

Духневич Віталій Миколайович. Негативні психологічні явища в політико-правій сфері та ризики ідентичності

Перерва (15 хвилин: 16.15–16.30)

Чорна Лідія Георгіївна. Міф та його функції в малій групі

 

Позняк Світлана Іванівна. Комунікативні практики соціальної взаємодії як індикатор громадянської компетентності студентської молоді

Губеладзе Ірина Гурамівна. Почуття власності
як соціально-психологічний феномен: концептуалізація поняття

[згорнути]

 

27 лютого, середа

І ЧАСТИНА 10.00 – 13.00

Гусев Ігор Миколайович. Особливості взаємодії спільноти
з медіа в процесі адаптації до умов і наслідків воєнного конфлікту

Вус Віктор Іларіонович. Терапевтичний потенціал малих груп у збереженні психічного здоров’я учасників бойових дій на сході України: аксіологічний підхід

Лазоренко Борис Петрович. Технології  реабілітації
та реадаптації ВПО. Досвід Чернігівської школи соціально-психологічної допомоги

Перерва (15 хвилин: 11.30–11.45)

Хворова Ганна Михайлівна. Соціально-психологічні засади дослідження батьківської компетентності
у вихованні дітей з аутизмом

Довгань Наталя Олександрівна. Поколінні експектації
у соціально-психологічному полі співіснування

Жовтянська Валерія Вікторівна. Два види соціальних норм та психологічні засади їх формування

13.15 – 14.15  – обідня перерва

[згорнути]
ІІ ЧАСТИНА

Никоненко Людмила Володимирівна. Патерналістичні настанови в структурі політико-правової свідомості молоді

Чаплінська Юлія Сергіївна. Ставлення до кібернетичних істот і роботизованих протезів: проблеми сьогодення і конструювання майбутнього (Стендова доповідь)

Підбиття підсумків конференції 15.00–16.00

[згорнути]

 

РЕГЛАМЕНТ:

доповіді – до 20  хв.; обговорення доповідей – до 10 хв.

[згорнути]