Анонс – Сорок друге засідання Клубу «Культурно-історичні діалоги» – 23.08.2023

Вельмишановні колеги!

Радо запрошуємо взяти участь у

у 42-му засіданні

науково-дискусійного Клубу “Культурно-історичні діалоги”

Інституту соціальної та політичної психології НАПН України

на тему «Символи України: архетиповість і вчинковість в умовах війни», присвячене світлій пам’яті корифея української психологічної науки Віталія Олександровича Татенка.

 

У програмі:
Виступи – рефлексії філософсько – психологічного доробку В.О.Татенка:
Зіновія Степанівна Карпенко,
Олександр Анатолієвич Ткаченко,
Оксана Василівна Яремчук,
Володимир Вікторович Савінов та ін.
Наукові дебати “Системний, синергетичний та голографічний ефект символів Прапора, Герба і Гімна України”.
Ведучі дебатів Оксана Василівна Яремчук та Антон Євгенович Фінько.
Позиції дебатерів:
Оксана Василівна Яремчук, доктор психологічних наук, доцент, провідний науковий співробітник ІСПП НАПН України, керівник Клубу КІД —
Формування психіки під впливом знакових систем (Л.С.Виготський та ін.) дається взнаки при конструюванні державних символів, зокрема, прапора, герба та гімна України, як політичної нації.
Пропоную:
  •  реконструювати ситуацію розриву цілісності символіки України, зважаючи на поліетнічність та мультикультурність української політичної нації;
  • акцентувати на перетворенні цієї ситуації шляхом спільного вчинку осмислення історично усталених знаків і символів України;
  • створити символічні образи великого герба України, які відобразять цінності і смисли різних етнокультурних груп української політичної нації;
  • интезувати ці семіотичні утворення та відповідні їм психічні конструкти етнокультурних спільнот;
  • окреслити оприявнені психічні новоутворення, здатні у символічному полі трансформувати міжгрупову взаємодію в умовах війни у спільновчинкову активність колективного суб’єкта націєтворення та консолідації українського суспільства;
  • вмотивувати лідерів та митців етнокультурних спільнот на творення образу майбутнього України на основі ключових цінностей і смислів, що постане у символіці — великому гербі та оновленому тексті гімну України.

Антон Євгенович Фінько, кандидат філософських наук, науковий співробітник відділу соціальної філософії Інституту філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України.

Дослідженню впливу символічних форм традиційно надається великої ваги у психології та філософії, варто лише навести імена Е.Кассірера, З.Фрейда, К.- Г. Юнга. Ідея щодо того, що національна символіка має, зважаючи на мультикультуралістські підходи, відобразити цінності різних етнокультурних груп української політичної нації є цікавою та продуктивною. Однак, варто  мати на увазі юридичні та психологічні обмеження стосовно власне державних символів. Останні мають досить легко упізнаватись і бути, якщо не лаконічними, то принаймні логічно й графічно не перенавантаженими. Ця вимога навряд чи може бути реалізована в умовах спроб одразу врахувати символічні коди багатьох етнокультурних груп. Відповідно може постати потреба обмежити застосування символів одних груп за рахунок інших, а це наражає на ризик посилення психологічної напруженості в суспільстві.
Окрім того, існують застереження й суто юридичного характеру. Відповідно до статті 20 Конституції України, «Великий Державний Герб України встановлюється з урахуванням малого Державного Герба України та герба Війська Запорізького законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України». Тобто Основний Закон містить вказівки щодо символічних компонентів Великого Державного Герба і їхнє розширення навряд чи є легкою справою.
Проте, на нашу думку, зазначене вище не означає, що мультикультуралістські підходи мають ігноруватись стосовно спроб посилити суспільну консолідованість заходами символічної політики. Варто вжити заходів щодо створення сучасних спільних національних символів, які б синтезували цінності різних етнокультурних груп, але не належали до символічного ряду, що регулюється Конституцією.

Анотація
Карпенко З.С. – д.психол.н.., проф. кафедри теоретичної та практичної психології НУ “Львівська політехніка”.
Тема виступу: “Епістемологічні метаморфози суб’єктності: пам’яті В.О. Татенка”.
У виступі йтиметься про еволюцію поглядів В.О. Татенка на суб’єктність від взаємопов’язаних мотиваційно-операційних механізмів психіки до розмежування субстанціальних інтуїцій суб’єктного ядра і суб’єктних механізмів психічної активності; про єдність онтологічного й аксіологічного вимірів дослідження психіки в диспозиційній концепції особи як інтегрального суб’єкта доповідачки; про герменевтичну відкритість і творчий потенціал розуміння людини як суб’єкта В.О. Татенком.

Співдоповідач:
Ткаченко Олександр Анатолійович, доктор психологічних наук, доцент кафедри психології, провідний психолог Психологічної служби КНУ імені Тараса Шевченка.
Тема виступу: “Акмеорієнтований розвитик особистості у світлі вчинкового і суб’єктно – вчинкового підходів”.

У діалозі беруть участь гості:
Костянтин Гломозда, доктор історичних наук, професор;
Михайло Відейко, доктор історичних наук, професор;
Йонас Мардоса ( Литва) , доктор гуманітарних наук, професор;
Фелікс Левітас, доктор історичних наук, професор та ін.
З повагою, керівник КІД, Оксана Василівна Яремчук.

 

Отже, наступне засідання науково-дискусійного Клубу “Культурно-історичні діалоги”

ІСПП НАПН України відбудеться 23.08.2023 о 14.00 в офлайн-онлайн режимі.

 

Для зустрічі (офлайн) запрошуємо до: м. Київ, Андріївська 15, ІСПП НАПН України, 3-й поверх, актова зала (34 к.)

Для онлайн-участі заходьте, будь ласка, за посиланням: https://us02web.zoom.us/j/86135597395?pwd=RVczK1lnbGZRbXlOL1hoL3EwVDh6dz09

( Meeting ID: 861 3559 7395
Passcode: 234393 )

 

 

 

З повагою і побажанням перемоги, витримки, усіляких гараздів!

 

Керівник клубу,

доктор психологічних наук, доцент,

провідний науковий співробітник ІСПП НАПН України

Оксана Василівна Яремчук

Науковий секретар Клубу, кандидат історичних наук,

провідний науковий співробітник Музею книги і друкарства України

Валерій Миколайович Саєнко