Анонс – Сорок перше засідання Клубу «Культурно-історичні діалоги» – 19.07.2023

Вельмишановні колеги!

Радо запрошуємо взяти участь у

у 41-му засіданні

науково-дискусійного Клубу “Культурно-історичні діалоги”

Інституту соціальної та політичної психології НАПН України

 

Тема наукових дебатів: «Соціальні кризи: перехід на вищий рівень суспільного життя чи деструкція – діалог про минуле заради майбутнього»

Доповідають:

  • Українчук Олег Вікторович, кандидат юридичних наук, адвокат.
    • Тема доповіді: «Дестабілізаційні акції: політико-історичні й соціально-психологічні аспекти генезису та нейтралізації» (в контексті теоретичних проблем забезпечення національної безпеки»). Дослідницька увага доповідача зосереджена довкола наступних питань: рівень сталості та рівень кризової несталості у функціонуванні органів державної влади; оцінка проблеми стабільності інститутів влади в працях класиків політичної науки – значення для сьогодення; наслідки деградації правлячих верств як тріггера соціальних заворушень; цілі, види, часові виміри, пропагандистські інструменти спроб зміни політичних режимів силоміць (на історичних прикладах Франції кінця XYIII – першої половини XIX ст., Російської імперії ХYIII –XX ст., Італії та Німеччини ХХ ст.). Диспутант дотримується підходу, згідно якого стійкість і тривкий характер державної влади становить собою базову характеристику будь-якої державності та ключове питання національної безпеки. Слабкість державної влади породжується процесами деградації політичної еліти; вона й собі провокує соціальну й політичну дестабілізацію, що виявляється у всіляких заколотах, переворотах, революціях і повстаннях.
  • Фінько Антон Євгенович, кандидат філософських наук, науковий співробітник відділу соціальної філософії Інституту філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України.
    • Тема співдоповіді: «Соціальні кризи та соціальна гетеродоксія (в контексті проблематики ідеологічної солідарності»). Співдоповідач погоджується із тим, що розклад державної влади завжди є тріггером соціальної і політичної дестабілізації. Однак нагадує, що в літературі із даної тематики зазначається, що все ж таки аж надто слабка влада (яка існує в умовах, коли, наприклад, на регіональному рівні вплив є більшим, ніж у центрі) робить проблематичними спроби її усунути силоміць, адже таким способом можна хіба що спровокувати громадянський міжрегіональний конфлікт, не здобувши справжніх важелів контролю. Окрім того, як наголошується в літературі, в розвинених країнах, де влада на позір вважається нібито монолітно сильною, насправді владні повноваження часто-густо є розпорошеними між різними лоббістськими центрами впливу, що робить проблематичними спроби встановлення над нею ефективного контролю силоміццю. Співдоповідач зупиняється і на феномені розмивання державної монополії на засоби насильства через спроби часткової легалізації приватних військових компаній та на ґенезі останніх. Також він услід за Ш.Ейзенштадтом зосереджує увагу на визначній ролі сектантської гетеродоксії як ферменту революційного процесу, який дає змогу забезпечити соціальну мобілізацію та ідеологічну солідарність і зближення між невдоволеними низовими і середніми верствами, з одного боку, та фракціями фронди у правлячих класах, з іншого боку, у їхньому спільному протистоянні із лоялістськими силами.

 

 

 

Отже, наступне засідання науково-дискусійного Клубу “Культурно-історичні діалоги”

ІСПП НАПН України відбудеться 19.07.2023 о 14.00 в офлайн-онлайн режимі.

 

Для зустрічі (офлайн) запрошуємо до: м. Київ, Андріївська 15, ІСПП НАПН України, 3-й поверх, актова зала (34 к.)

Для онлайн-участі заходьте, будь ласка, за посиланням: https://us02web.zoom.us/j/89375294375?pwd=d2JaUkQvSDE0MDJkWEhSblhUV0NIUT09

( Meeting ID: 893 7529 4375

Passcode: 357868 )

 

 

 

З повагою і побажанням перемоги, витримки, усіляких гараздів!

 

Керівник клубу,

доктор психологічних наук, доцент,

провідний науковий співробітник ІСПП НАПН України

Оксана Василівна Яремчук

Науковий секретар Клубу, кандидат історичних наук,

провідний науковий співробітник Музею книги і друкарства України

Валерій Миколайович Саєнко