Оголошення – Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.457.01 за 28.09.2021 буде проводитися дистанційно

ОГОЛОШЕННЯ

Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.457.01 в Інституті соціальної та політичної психології НАПН України 28 вересня 2021 року буде проводитися дистанційно.

На засіданні відбудеться захист дисертації:

Губеладзе Ірини Гурамівни «Психологія реалізації особистістю почуття власності в соціальних практиках» на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук за спеціальністю 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи

Офіційні опоненти:

Хазратова Нігора Вікторівна, доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри теоретичної та практичної психології Інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка»;

Попович Ігор Степанович, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології Херсонського державного університету;

Дроздов Олександр Юрійович, доктор психологічних наук, доцент, завідувач кафедри загальної, вікової та соціальної психології імені М. А. Скока Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка.

Платформою для проведення дистанційного засідання обрано платформу ZOOM. Під’єднання до конференції за посиланням:

https://us02web.zoom.us/j/6342804358?pwd=dnEvSDZrd3ZnSnhxSlpYZ2hhVjRNUT09

Ідентифікатор конференції: 634 280 4358

Пароль: isppnaes

Початок засідання спеціалізованої вченої ради об 11 годині

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися на сайті Інституту