Оголошення – Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.457.01 за 13.05.2021 буде проводитися дистанційно

ОГОЛОШЕННЯ

13 травня 2021 р.

в Інституті соціальної та політичної психології НАПН України

відбудуться захисти дисертацій

Жовтянська Валерія Вікторівна

Назва дисертації: «Психологія репрезентацій дійсності» на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія; історія психології

Офіційні опоненти:

Лозова Ольга Миколаївна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри практичної психології Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка;

Савченко Олена Вячеславівна, доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки та психології ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»;

Рудницька Світлана Юріївна, доктор психологічних наук, доцент, завідувач лабораторії когнітивної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України

Лозинський Олег Михайлович

Назва дисертації: «Психологічні чинники інтолерантного ставлення громадян до корупції» на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи

Офіційні опоненти:

Хазратова Нігора Вікторівна, доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри теоретичної та практичної психології Інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка»;

Куций Олександр Анатолійович, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології управління Львівського державного університету внутрішніх справ.

Засідання спеціалізованої вченої ради 13 травня 2021 р. буде проводитися дистанційно. Платформою для проведення дистанційного засідання обрано платформу ZOOM. Посилання для під’єднання до конференції:

https://us02web.zoom.us/j/86145214008?pwd=ZzlpV0VwUUxYTlpFaUJVNG4wMkJjZz09

Ідентифікатор конференції: 861 4521 4008

Код доступу: 103653

Початок засідання спеціалізованої вченої ради об 11 годині.