Оголошення – Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.457.01 за 20.04.2021 буде проводитися дистанційно

ОГОЛОШЕННЯ

Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.457.01 в Інституті соціальної та політичної психології НАПН України 20 квітня 2021 року буде проводитися дистанційно.

На засіданні відбудуться захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата психологічних наук:

Довгань Наталії Олександрівни «Психологія соціокультурної взаємодії поколінь» на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук за спеціальністю 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи

Офіційні опоненти:

Балахтар Валентина Візіторівна, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;

Данильченко Тетяна Вікторівна, доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри психології Академії Державної пенітенціарної служби;

Поліщук Валерій Миколайович, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології особистості та соціальних практик Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка.

Цукур Ольга Григорівна

Назва дисертації: «Особливості конструювання особистістю православної ідентичності в умовах секуляризації суспільства» за спеціальністю 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи

Офіційні опоненти:

Савелюк Наталія Михайлівна, доктор психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка;

Палагнюк Ольга Василівна, кандидат психологічних наук, асистент кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Платформою для проведення дистанційного засідання обрано платформу ZOOM. Під’єднатися до конференції слід за посиланням:

https://us02web.zoom.us/j/8274960302?pwd=MkVZcGE4a0ppMjdYSVlOUE9hVks3UT09

Ідентифікатор конференції: 827 496 0302

Пароль: 747330

Початок засідання спеціалізованої вченої ради об 11 годині.