2021 – Результати всеукраїнського опитування – «Україна в контексті зовнішніх і внутрішніх викликів сьогодення: стан суспільної свідомості»

18–28 лютого  2021 року Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України спільно з Асоціацією політичних психологів України проведено масове опитування громадян “Україна в контексті зовнішніх і внутрішніх викликів сьогодення: стан суспільної свідомості“. Опитування проводилося методом інтерв’ю. Опитано 1200 респондентів у всіх регіонах України за винятком АР Крим, м. Севастополя і захоплених сепаратистами окремих районів Донецької та Луганської областей, за вибіркою, що репрезентує доросле населення України віком від 18 років і старше. Похибка вибірки становить  3,2%.

З результатами опитування можна ознайомитися тут.