Збірник наукових праць – «Медіатвoрчість в сучасних реаліях: протистояння медіатравмі»

Медіатвoрчість в сучасних реаліях: протистояння медіатравмі. Збірник наукових праць; [укладач Чаплінська Ю.С.; ред. Н.Л. Дятел] / Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. ‒ Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2020. ‒ 210 с.

Кожного року Україна стикається все з новими і новими цивілізаційними викликами та проблемами, але незмінною залишається тема медійного середовища: аналізу його ризиків та переваг. Протягом останніх 4 років лабораторія психології масової комунікації та медіаосвіти ІСПП НАПН України оперативно реагувала на особливо актуальні запити, повʼязані з медіаінформаційним середовищем. Було визначено психологічні та медіаосвітні аспекти інформаційної війни, висвітлено тему медіатравми та ресурсів її зцілення, розроблено нові медіаосвіті підходи для профілактики деструктивних інформаційних впливів, здійснено аналіз і презентовано психологічні феномени інфодемії COVID-19, медіапрактик в умовах самоізоляції, актуалізовано питання ризиків тотальної віртуалізації повсякденного життя.

Дана збірка є результатом кропіткої праці вчених, педагогів, соціальних працівників, яка аналізує виклики медіатравматизації українців та способи протистояння їм. Представлений доробок не тільки усебічно висвітлює різноманітні аспекти медіатравматизації, а й презентує різноманітні засоби протистояння деструктивним інформаційним впливам і медіатворчі зокрема. Розроблено профілактичні, корегуючи засоби профілактики медіатравматизації, орієнтовані як на дітей, молодь, так і дорослих.

Збірник адресується психологам, соціальним педагогам та працівникам, медіапсихологам та медіапедагогам, військовим психологам, капеланам, науковцям, вчителям, студентам та викладачам курсів різних галузей, дотичних до зазначеної теми.

Постійне посилання: http://ispp.org.ua/wp-content/uploads/Static/mediatv.pdf