Юрченко, В. І., & Гриценок, Л. І. – Публікація в освітянській пресі (2020) – «Рідна мова як показник психічного розвитку й становлення особистості»

Юрченко, В. І., & Гриценок, Л. І. (2020, листопад-грудень). Рідна мова як показник психічного розвитку й становлення особистості. Психолог дошкілля, № 11-12 (136-137), с. 10-15.

Завантажити: Юрченко В. І., Гриценок Л. І. Рідна мова
Завантажено разів: 39, розмір: 3.2 MB, дата: 17 Лют. 2021

У статті на основі аналізу літературних джерел, спостереження за поведінкою і діяльністю дітей розкривається значення рідної мови у психічному розвитку і становленні особистості дитини, зокрема для самопізнання і формування її самосвідомості. Розглядаються можливі негативні наслідки недооцінки рідної мови як духовного джерела становлення особистості дитини. Пропонуються психолого-педагогічні вправи і методики, які можуть використовуватися батьками і вихователями у роботі з дітьми дошкільного віку.

Література:
1. Кононенко П. Національна педагогіка в реформуванні освіти // Освіта і управління. 1997. Т. 1. № 3. С.19–30.
2. Крайг Г. Психология развития. СПб.: Изд-во «Питер», 2000. 992 с.
3. Мацумото Д. Психология и культура. СПБ: прайм-ЕВРОЗНАК, 2002. 416с.
4. Обухова Л. Детская психология: теории, факты, проблемы. М.: Тривола, 1998. 352 с.
5. Огієнко І. Наука про рідномовні обов’язки: Рідномовний катехізис для вчителів, робітників пера, духовенства, адвокатів, учнів і широкого громадянства. Львів : Фенікс, Відродження, 1995. 46 с.
6. Юрченко В. Рідна мова як чинник психічного розвитку і становлення особистості дитини. Рідна мова: Квартальник Українського вчительського товариства у Польщі. Варшава: Ridna Mowa, 2011. №15. С. 39-43.