«Горизонти посттравматичного особистісного життєтворення»

Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару “Горизонти посттравматичного особистісного життєтворення”, м. Київ [електронний документ] / ред. кол. : Т. М. Титаренко (голов. ред.) та ін. – К. : ІСПП НАПН України, 2020. – 100 с.

У збірнику представлено тези доповідей учасників третього Всеукраїнського науково-практичного семінару “Горизонти посттравматичного особистісного життєтворення”, який відбувся 24 вересня 2020 року в м. Київ на базі Інституту соціальної та політичної психології НАПН України за ініціативи співробітників лабораторії соціальної психології особистості. Співорганізаторами семінару стали кафедри психології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича та Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Акцентовано увагу на найактуальніших проблемах особистісних трансформацій під час пандемії COVID-19: особливостях повсякдення, актуалізованих страхах, персональних ресурсах та підтримувальній взаємодії. Досліджено толерантність та інтолерантність особистості до невизначеності, висвітлено проблеми адаптації підлітків, студентів-першокурсників, внутрішньо переміщених осіб, дорослих, що втратили батьків. Запропоновано засоби опанування стресових і посттравматичних станів особистості: копінг-стратегії, тілесноорієнтовані та дихальні технології, різні форми психологічного супроводу та психологічної допомоги, включаючи онлайн-допомогу та музейну терапію. Окреслено проблематику долі, соціального інтелекту, діалогу, особистісних переживань, знецінення себе, агресивної поведінки в особливих умовах життєтворення. Збірник адресований науковцям, аспірантам, студентам психологічних спеціальностей, практичним психологам, а також усім, хто цікавиться сучасними науковими дослідженнями в галузі психології особистості та соціально-психологічного супроводу.

Постійне посилання: http://ispp.org.ua/wp-content/uploads/Static/Horizons_of_post-traumatic_personal_life-creation.pdf

Завантажити: Horizons Of Post Traumatic Personal Life Creation
Завантажено разів: 145, розмір: 1.4 MB, дата: 10 Вер. 2020