Всеукраїнська науково-практична конференція «Технології формування позитивної громадської думки щодо освітніх інновацій» 30 квітня 2020 року

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

 

Шановні колеги!

 

Запрошуємо Вас до роботи Всеукраїнської науково-практичної конференції лабораторії психології спілкування Інституту соціальної та політичної психології НАПН України
«Технології формування позитивної громадської думки щодо освітніх інновацій», яка відбудеться в онлайн-форматі 30 квітня 2020 року з 14-00 до 16-00.

 

До участі у роботі Конференції запрошуються науковці, науково-педагогічні та педагогічні працівники, психологи, соціологи та інші зацікавлені особи.

Мета Круглого столу – обмін досвідом у вирішенні актуальних питань формування позитивного ставлення громадськості до реформування загальної середньої освіти та презентація результатів пілотного впровадження соціально-психологічної технології, спрямованої на забезпечення підтримки реформи загальної середньої освіти «Нова українська школа», – Конкурсу-квесту «Реформа – шлях до школи моєї мрії».

У програмі конференції (з 14-00 до 16-00):

Привітання директора інституту соціальної та політичної психології НАПН України М.М. Слюсаревського.

Повідомлення про інноваційні впровадження лабораторією психології спілкування ІСПП технологій формування позитивної громадської думки щодо освітніх інновацій (зав. лабораторією психології спілкування Г.М. Бевз.)

Презентація підсумків Всеукраїнського конкурсу-квесту «Реформа – шлях до школи моєї мрії» (Л.І. Гриценок, В.І. Юрченко).

Обговорення та дискусія з питань інноваційного розвитку в освіті в умовах реформування та формування позитивної громадської думки щодо освітніх інновацій.

Прийняття резолюції Конференції.

 

Матеріали Конференції будуть розміщені в електронному збірнику наукових праць «Вісник психології і педагогіки» за адресою https://www.psyh.kiev.ua.

Реєстрація учасників: за посиланням https://forms.gle/9uQ5V5hAFns2cpPD7

Про можливі зміни у графіку онлайн-конференції  буде повідомлено за наданою під час реєстрації учасника електронною адресою. Всі зареєстровані учасники отримують
електронний Сертифікат, що засвідчує участь у роботі Конференції та програму конференції. Оргвнесок конференції становить 50 грн. Оплата оргвнеску: картковий рахунок
Приватбанку: 5168 7573 8624 6682.

 

Для участі в роботі Конференції необхідно до 26 березня 2020 року заповнити гугл-форму заявки за посиланням https://forms.gle/9uQ5V5hAFns2cpPD7 та надіслати на адресу Організаційного комітету Lps.ispp@gmail.com до 29 квітня 2020 року наступні матеріали:

– відомості про автора;

– тези / статтю;

-копію квитанції про оргвнесок.

В полі листа «ТЕМА» обов’язково вказати : Конференція_30.04.2020_Прізвище.

НАЗВА ФАЙЛУ з текстом публікації повинна містити Ваше прізвище та слово «тези (стаття)». Наприклад: «Самійленко_тези».

 

Автор  несе повну відповідальність за достовірність інформації,
що міститься в поданих матеріалах,
та їхнє граматичне і стилістичне оформлення.

 

Контактні телефони організаторів:

+ 38 (097) 828-9590 або

+ 38 (066) 766-5275 – Гриценок Людмила Іванівна,

+ 38 (097) 579-8556 – Юрченко Віктор Іванович

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПУБЛІКАЦІЙ

в електронному збірнику наукових праць
«Вісник психології і педагогіки»

 

Обсяг публікацій: тези – до 5 сторінок формату А4,  стаття – 6-12 сторінок формату А4.

Електронний варіант: редактор Word, файл з розширенням *.doc; шрифт Times New Roman, кегль – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; поля: нижнє, верхнє – праве, ліве – 2 см.; абзацний відступ – 1,25 см. Текст набирається без переносів.

Всі блоки  розміщуються через інтервал! Сторінки не нумеруються!

 

Приклади оформлення  матеріалів

 

Структура  тез

НАЗВА ПУБЛІКАЦІЇ

 

Прізвище, ім’я, по батькові автора (українською та англійською мовами),

посада, місце роботи,

науковий ступінь, вчене звання (за наявності).

 

Текст тез:  вступ, результати дослідження, висновки.

 

Список використаних джерел

( друкується в алфавітному порядку з дотриманням бібліографічних вимог)

1.

2…

 

 

Структура  статті

НАЗВА ПУБЛІКАЦІЇ

 

Прізвище, ім’я, по батькові автора (українською та англійською мовами),

посада, місце роботи,

науковий ступінь, вчене звання (за наявності).

 

Анотація: (5-7 рядків) українською мовою.

Ключові слова: (3-7 слів) українською мовою.

Abstract: анотація (5-7 рядків) англійською мовою.

Keywords: ключові слова (3-7 слів) англійською мовою.

 

Текст статті: постановка проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій, формулювання цілей статті, виклад основного матеріалу  дослідження, висновки.

 

Список використаних джерел

( друкується у кінці в алфавітному порядку з дотриманням бібліографічних вимог)

1.

2…