Звіт про ХVІІ міжнародну міждисциплінарну науково-практичну конференцію 27–29 лютого 2020 року

ТВОРЧІСТЬ ЯК ЗАДЗЕРКАЛЛЯ РЕАЛЬНОСТІ

ХVІІ міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція 27–29 лютого 2020 року

Співорганізаторами конференції традиційно є Інститут соціальної та політичної психології НАПН України і Всеукраїнська громадська організація «Арт-терапевтична асоціація», цього року до організації долучилися постійні партнери Управління освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, Будинок дитячої творчості Подільського району м. Києва, Українська спілка психотерапевтів Секція креативних мистецьких психотерапій.

Вже 17 років арттерапія впевнено розвивається на теренах України: від помилок до вивіреності кожного кроку, від аматорства до професіоналізму, від перших спроб до побудови методології, від окремих спеціалістів до Всеукраїнського об’єднання арттерапевтів.

Відкрили конференцію видатні діячі педагогіки та психології: Слюсаревський М. М., директор Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, чл.-кор. НАПН України; Сквирська-Грищук Х. А., директор Будинку дитячої творчості Управління освіти Подільської районної в м. Києві державної адміністрації; Вознесенська О Л, к. психол. н., с. н. с. Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, президент ВГО «Арт-терапевтична асоціація».

Протягом 3-х днів конференції біля 150 учасників – психологів, соціальних працівників, психотерапевтів, психіатрів, педагогів, науковців та практиків арттерапії із Києва, Вінниці, Кропивницького, Луцьку, Львову, Миколаєва, Одеси, Рівна, Харкова, Хмельницького, Черкас, Чернівців, Чернігова, Київської, Житомирської, Львівської, Одеської та Дніпропетровської області – представників освітянської, лікарської та мистецької професійних спільнот, громадських об’єднань та благодійних організацій – знайомилися з різними напрямками і можливостями арттерапії. В конференції взяли участь представники арттерапевтичних спільнот США, Великої Британії, Швейцарії та Чехії.

На пленарних засіданнях прозвучали більше 30 доповідей, в тому числі підняті питання арттерапії спільнот і застосування мистецтва як засобу подолання колективної травми О. Л.Вознесенською, ресурсів тіла і тілесної палітри емоцій О. М. Скнар, особливостей соціально-психологічного супроводу особи у задзеркалля особистості в театрі спонтанності Б.П.Лазоренком, арттерапевтичних методів у соціально-психологічному супроводі внутрішньо переміщених осіб Ю.Д.Гундертайло, специфіки роботи з групою в складній соціальній ситуації О.Т.Плеткою, місця творчості у плейбек-театрі В.В. Савіновим

В ході роботи конференції були проведені 29 майстер-класів, в тому числі у Скайп-форматі. Відбулися: скайп-семінар з Александрою Чукабара, магістром, арттерапевтом (Атланта, Джорджія, США) (Alexandra Chukabarah, M.S., Art Therapist; Atlanta, Georgia, UA); майстер-класи Наталі Робело, магістра за спеціальністю експресивної арттерапії та клінічного консультування з питань психічного здоров’я (Lesley University Кембридж, Масачусетс, США) (США, Київ): «Цілюща сила творчості, я та групи»; Марії Лхотової (Marie Lhotová), ), к. психол. н, клінічного психолога, члена етичної комісії Чеської арттерапевтичної асоціації PhDr. Ing., PhD s klinické psychologie «PsychoLad» ordinace klinické psychologie, Česká arteterapeutická asociace (Прага, Чеська Республіка, Prague, Czech Republic): «Використання арттерапії та екзистенційного аналізу у лікуванні травм»; Ханса Рудольфа Цурфлю (Zurfluh Hans Rudolf), магістр арттерапії, доцент, керівник школи «Маджента» Райден (Луцерн, Швейцарія): «Дев’ять областей життя і «магічний квадрат»; Іден Орфанос Шоро, магістра з артпсихотерапії та глибинної психології, член Ради з професій, пов’язаних зі здоров’ям і доглядом та Британської Асоціації арттерапевтів, ліцензованої фахівчині з експресивних мистецтв для осіб з травмами, фототерапії, психотерапії з використанням коней, йоги для осіб з травмами та йоги він’яса-флоу (Велика Британія) (Eden Orfanos Shoro, Art Psychotherapist, MA, HCPC, BAAT, Trauma Sensitive Yoga Instructor, RYT 300, MA, RYT/ TSY; Great Britain): «Мистецтво і Ом» як інтегративна цілісна практика.

Фахівцями Інституту проведено майстер-класи: «Театр спонтанності: зустріч у задзеркаллі особистості» (Лазоренко Б.П.); «Вчування та ескізування або як відбувається творче сприймання історії плейбек-актором» (Савінов В.В.); «Дитячі суперечки: феномени та відлуння в дорослому житті» (Плетка О.Т.)

Учасниками конференції було прийнято резолюцію:

  1. Посилити співпрацю з представниками творчих професій з метою подальшого розвитку арттерапії в Україні як методу допомоги особистості засобами мистецтва, поглиблення розуміння впливу мистецтва на ментальне здоров’я особистості, групи, суспільства.
  2. Розширити коло міжнародного обміну досвідом серед арттерапевтів різних напрямків та шкіл шляхом укладання угод щодо тривалої співпраці в галузі арттерапевтичної освіти. Доводити відповідність стандартів вітчизняної освіти європейським стандартам (кількість годин власного досвіду, мистецької практики, супервізії, в т.ч. із залученням закордонних фахівців). Сприяти розробці спільних вимог до навчання арттерапії в Україні.
  3. Звернутися до Міністерства освіти та науки України та відповідних відомств з пропозицією щодо визнання арттерапії як окремої спеціальності в сфері освіти, охорони здоров’я та соціальній сфері.
  4. Звернутися до урядових структур з пропозицією зберегти в межах психіатричної допомоги психотерапевтичного, зокрема, арттерапевтичного супроводу хворих.
  5. Звернутися до МОЗ України з пропозицією включити арттерапію в систему страхової медицини, зокрема, в галузі перинатальної медицини.

За результатами конференції видано збірник матеріалів:

Простір арттерапії: творчість як задзеркалля реальності: матеріали ХVІІ Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції (м. Київ, 27–29 лютого 2020 р.) / [за наук. ред. Л.А. Найдьонової, О.Л. Вознесенської, О.М. Скнар]. – Київ : ФОП Назаренко Т.В, 2020. – 203 с.

Вітальне слово директора Інституту соціальної та політичної психології НАПН України учасникам конференції

Виступ гостя конференції Ханса Рудольфа Цурфлю (Zurfluh Hans Rudolf), магістр арттерапії, доцент, керівник школи «Маджента» Райден (Луцерн, Швейцарія)

Майстер-клас гостя конференції Марії Лхотової (Marie Lhotová), ), к. психол. н, клінічного психолога, члена етичної комісії Чеської арттерапевтичної асоціації PhDr. Ing., PhD s klinické psychologie «PsychoLad» ordinace klinické psychologie, Česká arteterapeutická asociace (Прага, Чеська Республіка, Prague, Czech Republic)